Funktioner

Stærk SQL-database

Stærk SQL-database, der kan håndtere hundrede tusinder af programmer og deres tilhørende produktionsfiler.

Omfattende søgefunktion

Omfattende søgefunktion modelleret efter det velkendte Microsoft-søgeværktøj, men forbedret i forhold til CNC-programsøgning.

Brugerdefinerede datafelter

Op til ni (9) brugerdefinerede datafelter er til rådighed, så kategorisering og programstyring kan ske efter brugerens ønsker.

Styring af produktionsdokumenter

Styring af produktionsdokumenter sker via en standard brugerflade, hvor CNC-programmerne kan tilknyttes alle slags produktionsdokumenter, så som opsætningsark, værktøjslister, notater, kommentarer ved eftersyn, billedfiler o.m.a. Inkluderet er også integreret billedfremvisning af standard filtyper, samt mulighed for at starte eksterne applikationer og/eller editorer til gennemsyn af egne eller specielle filformater.

Filskabeloner

Der forefindes filskabeloner til opsætningsark, værktøjslister og notater. Filerne genereres automatisk, baseret på skabeloner, som man selv laver i CIMCO Edit, MS Word, en HTML-editor el. lign.

Backup-styring

Backup-styring giver fleksible og konfigurérbare backup-muligheder, inklusive backup af enkelte eller mange filer på én gang, samt filgendannelse og-sammenligning.

Godkendelsesstyring

Godkendelsesstyring giver programmørerne mulighed for at markere filer som godkendt eller ikke-godkendt, så kommunikationsadgang begrænses. En godkendelseskø gør samtidig, at programmørerne hurtigt kan se, hvilke filer – om nogen – der står klar i køen til godkendelse.

Versionsstyring

Versionsstyring giver programmørerne total, fleksibel kontrol over filversioneringen, hvilket omfatter muligheden for at sammenligne opdaterede filer, originale filer og filer under opdatering – og på den baggrund håndtere ændringerne.

Spærrekontrol

Med spærrekontrollen har programmørerne mulighed for at spærre filer for at styre editering og kommunikationstilgang.

Bruger-/gruppe-administration

NC-Base er designet med administration af rettigheder, hvilket giver mulighed for at begrænse tilgang og have kontrol over, hvad hver enkelt bruger eller gruppe må foretage sig i NC-Base Client.

Maskingrupper

Maskingrupper giver administratorer adgang til at opdele maskiner og porte i grupper, for tilknytning til emners programmer. Denne feature fungerer sammen med CIMCO Edit Professional.

DNC-kommunikation

DNC-kommunikation sker med CIMCO Edit eller DNC-Max. Brugeren kan starte “send”-overførsler inde fra NC-Base Client-brugerfladen.

Automatiseret import

Automatiseret import gør det unødvendigt for programmørerne manuelt at indlæse programmer under den indledende installation, eller når programmer oprettes inde i CIMCO Edit eller auto-modtages af DNC-Max.

Integreret med CIMCO Edit

Integreret brugergrænseflade i CIMCO Edit gør, at man kan arbejde i ét og samme miljø, både med editering og styring af CNC-programmer, og tilhørende filer.

Understøttelse af ethernet netværksstyring

Understøttelse af ethernet netværksstyring betyder, at auto-import til NC-Base af programmer, der stammer fra netværks-CNC-styringer (TCP/IP), også understøttes.

Helstøbt integration med DNC-Max

NC-Base er designet, så helstøbt integration med DNC-Max er mulig, resulterende i et samlet system der udgør den mest avancerede, automatiserede filstyring nogetsteds.