Cloud baseret e-learning til skoler og uddannelsesinstitutioner

CIMCO TeachWare letter og systematiserer tilgangen til NC-, CNC- og CAD/CAM-universet.

CIMCO TeachWare er udviklet til brug på skoler og uddannelsesinstitutioner for at indføre studerende i arbejdet med digitaliserede værktøjsmaskiner. Programmet er et stykke E-learning software, hvor den studerende via internet på PC, tablet, smartphone eller lignende gennemgår det aktuelle stof.

CIMCO TeachWare formidler den grundlæggende viden inden for blandt andet:

  • Maskinindretning
  • CNC Teknologi
  • NC Programmering
  • Værktøj og skæredata
  • Måltagning og Tolerancer
  • Sikkerhed

Fræsning og drejning behandles separat i hvert sit afsnit.

Programmet er bygget op over en faglig teoretisk introduktion efterfulgt af relevante test og den studerende introduceres til fræsning og drejning i hvert sit afsnit. Der benyttes både tekst, billeder og videosekvenser til at anskueliggøre det teoretiske indhold.

Gennemgang af det faglige indhold og besvarelse af de efterfølgende tests, vil bringe den studerende i stand til på egen hånd at fremstille NC-programmer til CNC-maskiner. Samtidig vil den studerende have fået et godt indblik i hele arbejdsgangen – fra tolkning af arbejdstegning til det færdige emne foreligger.

Video Præsentation

Teacher section

CIMCO TeachWare has a dedicated section for instructors where entire books and other course materal can be created and edited. This is also where student test results are gathered providing the instructor with an efficient way to monitor the progress of each student.

Add content and tests

CIMCO TeachWare is designed so instructors can modify the included content or add new content as needed. New tests can also be added by simply writing questions and including correct and incorrect answers. Once a test is activated it will be available to your students.

Manage students and track performance

Students are grouped into different courses, and each student gets an individual login. This allows the instructor to easily manage individual students’ results/statistics in testing and evaluate their professional level. Student statistics provide an overview student performance showing both the statistics and the full answers of every student.

Student section

Students get a personal login to access a “Student Site” that includes course books and tests. Students can hightlight and save text in books and add notes to all courses.

Example page about ISO Programming

Example of student test

Example of interactive coordinate system

Example page about measuring