Instalace

Pro nainstalování NC-Base v6 postupujte, jak je uvedeno dále.

1. Vyhledejte instalační soubory

Pokud jste obdrželi NC-Base v6 na CD-ROM, otevřete adresář NC-Base v6 na CD. Pokud jste dostali NC-Base emailem, uložte soubor NC-Base v6 do dočasného adresáře.

2. Spusťte instalační program

Spusťte instalační program kliknutím na instalační soubor CIMCO Softwaru:

Instalační soubor CIMCO Software.

3. Vyberte komponenty

Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když jste vyzváni k výběru komponent, vyberte CIMCO Database Server pro instalaci serveru NC-Base a vyberte CIMCO Edit pro instalaci klienta NC-Base (CIMCO Edit je nutné pro spuštění klienta NC-Base).

Pokud jste zakoupili licenci CIMCO DNC-Max, nebo chcete nainstalovat zkušební verzi CIMCO DNC-Max, měli byste ze seznamu zvolit i DNC-Max.

4. Zkopírování vašeho souboru licenčního klíče

Pokud nemáte soubor s licenčním klíčem a chcete si nainstalovat pouze zkušební verzi, pokračujte následujícím krokem.

Pokud jste obdrželi soubor s klíčem od CIMCO, měl by být po dokončení instalace zkopírován do adresáře NCBase6.

Pokud jste nainstalovali server i klienta NC-Base, musí být také soubor s klíčem zkopírován do adresáře CIMCOEdit6.

5. Spuštění serveru

Po dokončení instalace a zkopírování souboru licenčního klíče můžete poprvé spustit NC-Base.

Přejděte do instalačního adresáře NC-Base (obvykle C:/CIMCO/NCBase6) a spusťte NCBaseServer.exe, což otevře konzolu serveru databáze. Klikněte na tlačítko "Start" pro spuštění serveru.

Zkontrolujte, že je název společnosti zobrazen nahoře v okně a pokud ne, zapomněli jste zkopírovat soubor s klíčem do adresáře NC-Base. Pokud používáte zkušební verzi, je jako název licence uvedeno Demo version.

Ve Windows 7 a Vista musíte kliknout pravým tlačítkem a zvolit "Spustit jako správce".

6. Spuštění klienta

Spusťte CIMCO Edit v6 a zkontrolujte, že je v liště k dispozici záložka Databáze. Pokud není, otevřete konfiguraci editoru kliknutím na ikonu Základní nastavení v záložce Editor. Přejděte na sekci Rozšíření v levé nabídce okna konfigurace. Zde zkontrolujte, že není zaškrtnuta volba Zakázat NC-Base. Musíte program restartovat, aby se záložka Databáze aktivovala.