Úvod

Správa programů součástí a souvisejících dokumentů je často pro CNC programátory a obsluhu časově náročná úloha. CIMCO NC-Base v6 se o to postará a jde ještě o krok dál. Poskytnutím integrovaného a vysoce flexibilního managementu, vyhledávání a editačního prostředí, je pro programátory a obsluhu zaručeno efektivnější pracovní prostředí.

CIMCO NC-Base klient.

Řízení informací

Dosažení kvalitativních a produkčních cílů vyžaduje, aby se správné informace a data dostávaly ke správným osobám a zařízení a to co nejefektivněji. NC-Base je nástroj pro správu CNC programů, který vám umožňuje organizovat a spravovat vaše CNC programy a související produkční dokument tím nejefektivnějším způsobem prostřednictvím spolehlivé a rychlé relační databáze SQL.

CIMCO NC-Base je určeno pro výrobu a je navrženo pro použití lidmi v programovacím oddělení a v dílně. S NC-Base mohou CNC programátoři a pracovníci výroby sestavovat virtuální složky obsahující všechna potřebná data, která používá obraběč, obsluha, kontrola kvality a další, kteří jsou odpovědní za výsledné součásti.

Proč jen odesílat CNC programy do dílny, když můžete současně poskytnout i seřizovací a nástrojové listy, zobrazení a další důležité informace nezbytné pro vyrobení součástí? K těmto informacím lze přistupovat z PC se spuštěným klientem NC-Base nebo je vytisknout pro fyzické předání. NC-Base v každém případě zajistí, že se vždy ty správné součásti vyrobí správně.

CNC obsluha může získávat a aktualizovat databázi přímo z CNC řídicího systému nebo z kteréhokoliv PC v obrobně.