Pokročilý

Tato kapitola popisuje, jak nastavit Pokročilé funkce.

Pro konfiguraci Pokročilého nastavení zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zobrazí se okno konfigurace CIMCO NC-Base. Klikněte na Nastavení klienta a vyberte Pokročilý. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Pokročilý.

Pokročilý

param

Zanechat dialogy otevřené

Zaškrtněte toto políčko, aby byly dialogy ponechány otevřené. Když je tato volba aktivována, zůstanou po přidání nového záznamu otevřeny dialogy zákazníka a programu. To usnadňuje přidání několika programů/zákazníků.

param

Povolit uživateli kopírovat soubory

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete uživateli povolit kopírovat soubory do jiného místa, například na disketu nebo jiný disk.

param

Zobrazit cestu relativně k základnímu adresáři

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být názvy souborů zobrazeny relativně vůči základnímu adresáři.

Příklad: Pokud je základní adresář N:\NCBASE, pak je soubor N:\NCBASE\FANUC3\MOULD.NC zobrazen jako FANUC3\MOULD.NC.

param

Auto-dokončení

Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci funkce Automatického dokončení.

Máte-li pomalou síť/počítač, měli byste tuto volbu vypnout.

Oznámení

param

Upozornit při aktualizaci importní fronty DNC

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být přehráno zvukové upozornění, když je importován jeden nebo několik programů.

param

Upozornit při aktualizaci programu

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být přehráno zvukové upozornění, když je aktualizován jeden nebo několik programů.

param

Upozornit, je-li nutné program zkontrolovat

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být přehráno zvukové upozornění, když je nutné zkontrolovat jeden nebo několik programů.

param

Upozornit, když je nutné program schválit

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být přehráno zvukové upozornění, když je nutné schválit jeden nebo několik programů.

param

Zobrazit okno zprávy s upozorněním

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být zobrazeno upozornění, když je nutné jeden nebo několik programů přijmout/schválit/zkontrolovat/atd. uživatelem, který je právě přihlášený.

param

Upozornit, pouze je-li program právě v popředí

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být upozornění zobrazeny pouze tehdy, je-li CIMCO Edit v popředí.

param

Interval upozornění (sek.)

Použijte toto políčko pro zadání, jak často má být kontrolována aktualizace databáze, aby mohl být uživatel upozorněn na případné změny.

Zadání nižší hodnoty zatíží server, ale může zpomalit i klienta.

Další nastavení

param

Zobrazit 'Aktualizovat informace o programu ze souboru'

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení Aktualizovat informace o programu ze souboru v roletovém menu seznamu programu.

param

Zobrazit 'Aktualizovat soubor s informacemi o programu'

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení Aktualizovat soubor s informacemi o programu v roletovém menu seznamu programů.

param

Zobrazit 'Záznam o verzích'

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení Záznamů o verzích v roletovém menu seznamu programů.