Pokročilý

Tato kapitola popisuje nastavení a použití Pokročilých funkcí serveru NC-Base.

Pro otevření dialogu Pokročilý zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. To otevře okno Konfigurace CIMCO NC-Base. Klikněte na Nastavení Serveru v nabídce vlevo a vyberte Pokročilý. Zobrazí se tento dialog:

Pokročilé nastavení Serveru.

Nastavení Serveru

param

Použít systém správy verzí

Zaškrtněte toto pole pro aktivaci systému správy verzí. Když je systém správy verzí aktivován, NC-Base automaticky vytvoří zálohu při aktualizaci souboru. Nastavení Maximální počet záloh určuje, kolik starých verzí má být uchováno. Máte-li jeden nebo několik strojů, které používají velké 3D soubory, můžete systém správy verzí pro tyto stroje vypnout v nastavení stroje. Při použití systému správy verzí bude otevření a / nebo zavření souboru trvat trochu déle, protože NC-Base musí vytvořit záložní soubor.

param

Použít systém jen pro čtení

Zaškrtněte toto pole pro aktivaci systému jen pro čtení. Když je tento systém aktivován, uživatel nemůže editovat soubory označené jen pro čtení.

param

Nastavit informace o programu jen pro čtení

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být informace o programu pouze pro čtení, když je program nastaven jen pro čtení.

param

Použít uzamykací systém

Zaškrtněte toto pole pro aktivaci uzamykacího systému. Když je tento systém zapnutý, uživatelé mohou odesílat pouze odemknuté programy.

param

Nastavit odemčené soubory jen pro čtení

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být všechny odemčené soubory označeny jen pro čtení. To zabrání neoprávněným změnám v odemknutých souborech.

param

Nastavit atributy jen pro čtení u programových souborů

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být systémový atribut jen pro čtení nastaven na souborech programu, když je program označen jen pro čtení.

Když je nastaven atribut jen pro čtení, externí programy nemohou soubor upravit/smazat.

param

Nastavit atributy jen pro čtení u přidružených souborů

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být systémový atribut jen pro čtení nastaven na přidružených souborech, když je program označen jen pro čtení.

Když je nastaven atribut jen pro čtení, externí programy nemohou soubor upravit/smazat.

param

Zálohovat soubory při nastavení číst/psát

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být soubory programu zazálohovány, když je program změněn z jen pro čtení na číst/psát.

param

Zálohovat přidružené soubory při nastavení číst/psát

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být přidružené soubory zazálohovány, když je program změněn z jen pro čtení na číst/psát.

param

Jen zálohovat, jestliže byly změny

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být vytvářeny zálohy pouze tehdy, pokud se soubor liší od poslední zálohy.

param

Zálohovat před obnovením

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být vytvořena záloha před obnovením souboru.

param

Zálohovat programy před editací

Zaškrtněte toto políčko pro automatické zálohování souborů programu před jejich editací.

param

Zálohovat přidružené soubory před editací

Zaškrtněte toto políčko pro automatické zálohování přidružených souborů před jejich editací.

param

Kontrolovat zálohy s použitím času souboru

Zaškrtněte toto políčko, pokud má NC-Base použít pouze časové označení souboru, pokud je změněn.

Časové označení nemusí vždy identifikovat změněné soubory na některých síťových discích a operačních systémech. Pokud NC-Base negeneruje zálohy správně, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

param

Použít CIMCO DNC-Max

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být CIMCO DNC-Max použito jako DNC spojení.

param

Aktivovat bezpečný režim NC-Base

Zaškrtněte toto pole pro aktivaci bezpečného režimu. Když NC-Base běží v bezpečném režimu, uživatelé nepotřebují přístup pro psaní do základního adresáře NC-Base.

param

Vypnout správu uživatele

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí správy uživatelů.

param

Vypsat všechny uživatele v přihlašovacích dialozích

Zaškrtněte toto políčko, pokud má přihlašovací dialog vypisovat všechny uživatele.

param

Skrýt časové údaje na liště

Zaškrtněte toto políčko pro skrytí času vytvoření/úpravy souboru na liště nástrojů nad oknem náhledu.

param

Omezit skupiny na určité počítače

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být jednotlivé uživatelské skupiny omezeny na konkrétní počítače.

Když je toto políčko zaškrtnuto, nastavení Skupin uživatelů bude mít u každé skupiny zaškrtávací políčko. Ty můžete zaškrtnout a označit tak skupiny, které se mohou přihlásit do NC-Base z tohoto počítače.

param

Povolit uživateli měnit heslo

Zaškrtněte toto políčko, aby bylo uživatelům povoleno měnit jejich hesla.

param

Zachovat příponu v názvu programu

Zaškrtněte toto políčko, aby byla přípona souboru zachována jako součást názvu programu.

param

Aktualizovat informace o programu při editování souborů

Zaškrtněte toto políčko pro aktualizaci informací databáze při editování NC souboru.

Aby bylo možné použít tuto volbu, musíte nakonfigurovat spouštěče Formátu programu.

param

Aktualizovat soubory při aktualizaci informací o programu

Zaškrtněte toto políčko pro aktualizaci informací databáze, specifikovaných v NC souboru, při aktualizaci informací o databázi.

Aby bylo možné použít tuto volbu, musíte nakonfigurovat spouštěče Formátu programu.

param

Povolit 'Obnovit vše'

Zaškrtněte toto políčko, aby bylo uživateli povoleno obnovit programy a přidružené soubory z dialogu Obnovit.

Když je tato volba aktivována, je pro přidružené soubory vytvořena záloha i tehdy, pokud nebyly od poslední zálohy změněny.

param

Nové soubor nastavení / nástroj / memo v kopii

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být vytvořeny nové soubory memo/nastavení/nástroje při kopírování programu.

Pokud není tato volba aktivována, bude uživatel dotázán, zda má být soubor zkopírován. Když není soubor zkopírován, je vytvořen odkaz na stávající soubor.

param

Do kopie nekopírovat přiřazené soubory

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být přiřazené soubory zkopírovány/spojeny s novým programem při kopírování stávajícího programu.

param

Použít 'Rodinu součástí'

Zaškrtněte toto políčko pro povolení zadání více čísel součástí pro jeden program.

param

Zálohovat / obnovit informace o programu

Zaškrtněte toto políčko pro obnovení polí programu před obnovením programu.

param

Nedovolit odeslání souborů do importní fronty

Zaškrtněte toto políčko, pokud obsluze není dovoleno odeslat soubory čekající v importní frontě.

Vzdálený požadavek není obvykle možný, dokud není port DNC-Max nakonfigurován na příjem souborů v importní frontě.

param

Primární data nejsou NC data

Zaškrtněte toto políčko pro změnu režimu NC-Base. Když je zaškrtnuto, NC-Base předpokládá, že primární soubor programu není NC program, ale CAM soubor apod.

param

Revize všech uložení

Zaškrtněte toto políčko pro revidování všech uložení z editoru. Pokud tato volba není zaškrtnuta, je soubor revidován jen při prvním uložení a nebude znovu revidován, dokud nebude uzavřen a znovu otevřen.

param

Uzamknout programy při obnovování

Zaškrtněte toto políčko pro uzamknutí programů při obnovování souboru programu ze zálohy.

param

Odemknout nové programy

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení nových programů jako odemknutých, když jsou přidány uživatelem, který nemá oprávnění odemykat programy.

param

Nedotazovat se na nastavení programů na čtení / zápis v editoru

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí zprávy Nastavit program pro čtení/zápis při editaci programů jen pro čtení.

param

Použít 'Počitadlo limitu přenosů'

Zaškrtněte toto políčko pro použití volby Počitadlo limitu přenosů.

Když je tato volba aktivována, je v dialogu informace o programu zadáno, kolikrát lze soubor přenést. Jakmile počitadlo dosáhne 0, nelze už program nadále přenášet.

param

Použít 'Časovač limitu přenosů'

Zaškrtněte toto políčko pro použití volby Časovač limitu přenosů.

Když je tato volba zapnuta, lze soubor přenášet pouze do uplynutí časového limitu. Jakmile časovač dosáhne 0, nelze už program nadále přenášet.

param

Použít 'Okno limitu přenosů'

Zaškrtněte toto políčko pro použití volby Okno limitu přenosů.

Když je tato volba zapnuta, je časovač spuštěn při přenášení souboru. Jakmile časovač dosáhne 0, nelze už program nadále přenášet.

param

Nastavit limit přenosů při obnovování

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být Počitadlo limitu přenosů nastaveno na výchozí hodnotu (zadanou v Nastavení Serveru, Další nastavení) při obnovování programu.

param

Nastavení limitu přenosů na stroj

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení individuálních limitů přenosu pro jednotlivé stroje.