Zálohování

Tento dialog použijte pro zálohování a obnovení databáze.

Pro konfiguraci nastavení Zálohování zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte na Zálohování v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se toto okno:

Dialog Zálohování NC-Base.

Zálohovat databázi

param

Zálohovat soubory

Zaškrtněte toto políčko pro zálohování všech souborů v databázi.

param

Přerušit je-li nalezena chyba

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být zálohování zrušeno, když chybí jeden nebo několik souborů programů.

param

Zálohování

Klikněte na toto tlačítko pro vytvoření zálohy databáze.

Obnovení databáze

param

Obnovení databáze

Zaškrtněte toto políčko pro obnovení databáze.

param

Obnovit soubory

Zaškrtněte toto políčko pro obnovení všech souborů uložených v databázi.

Musí být vytvořen soubor zálohy s aktivovanou volbou Zálohovat soubory.

param

Přepsat stávající soubory

Zaškrtněte toto políčko pro přepsání stávajících souborů.

param

Provést kontrolu integrity po obnovení databáze

Zaškrtněte toto políčko pro provedení kontroly integrity po obnovení databáze.

param

Obnovit

Klikněte na toto tlačítko pro obnovení záložního souboru databáze (*.ncb).

param

Obnovit výpis

Klikněte na toto tlačítko pro obnovení souboru výpisu SQL (*.sql).

Vyzkoušet celistvost databáze

param

Smazat odkazy na neexistující soubory

Zaškrtněte toto políčko, pokud má kontrola celistvosti databáze smazat odkazy na všechny neexistující soubory.

Klikněte na Začátek pro kontrolu integrity databáze a pro opravu databáze, pokud vznikne problém.

Tuto volbu je doporučeno aktivovat.

param

Začátek

Klikněte na toto tlačítko pro kontrolu integrity databáze a opravu databáze, pokud budou nalezeny nějaké problémy.

Statistika databáze

param

Začátek

Klikněte na toto tlačítko pro vypočítání statistik databáze.