Server Databáze

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat připojení k serveru CIMCO NC-Base.

Pro otevření dialogu Server Databáze zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zobrazí se okno konfigurace CIMCO NC-Base. Klikněte na Server databáze v levém seznamu a zvolte Server databáze. Zobrazí se tento dialog:

Server Databáze.

Server Databáze

param

Server Databáze

Z rozbalovacího seznamu vyberte server, který chcete konfigurovat.

param

Povolit server

Zaškrtněte toto políčko pro povolení dalších serverů.

param

Vždy výchozí primární server

Zaškrtněte toto políčko pro použití primárního serveru vždy jako výchozího.

param

Typ databáze

Z tohoto seznamu vyberte typ databáze, který má být použit.

param

Spojení s databází

Vyberte zdroj dat ze seznamu.

Musíte nakonfigurovat zdroj dat ODBC, který má NC-Base použít, prostřednictvím dialogu nastavení Control Panel / Administrative Tools / Data Sources (ODBC).

param

Název NC-Base serveru

Použijte toto pole pro zadání názvu počítače/adresy, kde je nainstalován server CIMCO NC-Base. Název serveru může být IP adresa nebo název hostitele.

Pokud Server NC-Base běží na tomto počítači, můžete zadat 'localhost', pokud používáte server CIMCO NC-Base. Pokud používáte server MS/Oracle SQL, musíte zadat název počítače.

param

Port NC-Base serveru

Do tohoto pole zadejte číslo portu použitého serverem NC-Base.

Obvykle není nutné tuto hodnotu měnit.

param

Uživatelské ID

Do tohoto pole zadejte identifikaci uživatele.Pokud vybrané spojení nevyžaduje Uživatelské ID, nechte pole prázdné.

param

Heslo

Do tohoto pole zadejte heslo.Pokud vybrané spojení nevyžaduje heslo, nechte pole prázdné.

Verze serveru

param

Verze serveru

Toto pole ukazuje verzi serveru NC-Base.