Přípony

V dialogu Přípony můžete zadat přípony souborů NC programů a přiřazených souborů pro každý stroj / skupinu strojů. Můžete také zadat výchozí adresáře, které mají být použity při přidávání nových programů nebo přiřazených souborů.

Pro otevření dialogu Přípony zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak zvolte Přípony z nabídky Stroje v levém oknu dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Dialog Přípony je zobrazen dole:

Dialog Přípony.

Stroj

param

Stroj

V tomto poli je zobrazen seznam všech definovaných skupin strojů.

param

Přípona

Použijte toto pole pro zadání výchozí přípony pro NC programy.

param

Přípony podprogramů

Do tohoto pole zadejte přípony podprogramů. Při přiřazování souboru jedné s přípon podprogramů je soubor automaticky označen jako podprogramu.

Pouze soubor programu a přiřazené soubory, označené jako podprogramy, lze odesílat / přijímat z / do DNC systému.

Přípon můžete zadat několik a oddělit je čárkami.

Příklad: Pro označení NC a ISO souborů jako podprogramů zadejte: ISO,NC.

Výchozí adresáře

param

Výchozí adresář pro nové soubory programů

Do tohoto pole zadejte výchozí adresář, který má být použit při přidávání nových programů. Nové programy jsou dočasně uloženy v tomto adresáři. Když zvolíte Přidat program, otevře se dialog souboru v tomto umístění.

Klikněte na ikonu složky z červeným symbolem pro smazání výchozího adresáře.

Pokud je toto pole prázdné, otevře se dialog souboru v naposledy použitém adresáři.

param

Výchozí přípona pro nové soubory programů

Do tohoto pole zadejte výchozí přípony, které mají být použity při přidávání nových programů. Když kliknete na Přidat program, zobrazí dialog souboru jako výchozí soubory s těmito příponami.

Pokud je toto pole prázdné, zobrazí dialog jako výchozí všechny soubory.

Přípon můžete zadat několik a oddělit je čárkami.

Příklad: Pro zobrazení souborů NC a ISO zadejte: ISO,NC.

param

Vždy zobrazit všechny soubory (*.*)

Zaškrtněte toto pole, pokud má dialog vždy zobrazovat všechny soubory.

param

Výchozí adresář pro přidružené soubory

Použijte toto pole pro zadání výchozího adresáře, který bude použit při přiřazování souborů.Nové přidružené soubory jsou dočasně uloženy v tomto adresáři. Když kliknete na Přidružit soubor(y), dialog souborů se otevře v tomto umístění.

Klikněte na ikonu složky z červeným symbolem pro smazání výchozího adresáře.

Pokud je toto pole prázdné, otevře se dialog souboru v naposledy použitém adresáři.

param

Výchozí přípona pro nové přidružené soubory

Použijte toto pole pro zadání výchozích přípon, které budou použity při přiřazování souborů programu.Když zvolíte Přidružit soubor(y), dialog souborů zobrazí jako výchozí soubory s těmito příponami.

Pokud je toto pole prázdné, zobrazí dialog jako výchozí všechny soubory.

Přípon můžete zadat několik a oddělit je čárkami.

Příklad: Pro zobrazení souborů Word a JPG zadejte: DOC,JPG,JPEG.