Export seznamu

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat export seznamu programu. Seznam programu lze uložit jako textový soubor nebo soubor Excelu a exportovat do souboru nebo na tiskárnu.

Pro konfiguraci nastavení Export seznamu zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zvolte Export seznamu z Nastavení Serveru v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Dialog Export seznamu je zobrazen dole:

Dialog konfigurace Export seznamu.

Do souboru

param

Typ souboru

Vyberte použitý typ souboru pro exportování seznamů programu z rozbalovacího menu.

param

Oddělovač pole

Použijte toto pole pro zadání oddělovače pole (aktivní pouze pokud je jako typ souboru zvolen textový soubor).

param

Název listu

Vyberte název listu Excel z rozbalovacího seznamu (aktivní pouze pokud je jako typ souboru zvolen tabulkový procesor Excel).

param

Přidat názvy polí do první řádky

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být vloženy názvy polí do prvního řádku v exportovaném souboru.

param

Jméno souboru

Do tohoto pole zadejte výchozí název souboru, který bude použit při exportování seznamů programů.

Můžete použít běžné proměnné prostředí datumu a času a 3 další proměnné:

param

Skutečné jméno (příklad)

Toto pole zobrazuje výsledek výše zadaného jména po nahrazení proměnných jejich hodnotami.

Na tiskárnu

param

Tisk ve dvou sloupcích

Zaškrtněte toto políčko pro vytištění programu ve dvou sloupcích.

Vlastní SQL dotazy

Pro aktivaci těchto funkcí musíte restartovat Editor.

param

Vlastní dotaz 1-2

Vlastní databázový dotaz. Formát by měl být SELECT programid FROM programy WHERE ....