Logování změn

Použijte tento dialog pro definování Komentářů změn. Komentáře změn ručně obsluha přidává do záznamníku kvůli označení změn v programu nebo souboru.

Pro otevření dialogu Logování změn zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Klikněte na Nastavení Serveru v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base a zvolte Logování/Logování změn. Zobrazí se toto okno:

Dialog konfigurace Logování změn.

Komentář změn

param

Předdefinované komentáře

V tomto poli je zobrazen seznam všech definovaných Komentářů změn.

param

Přejmenovat

Použijte toto tlačítko pro přejmenování vybraného Komentáře změn.

param

Odstranit

Klikněte na toto tlačítko pro smazání Komentáře změn.

param

Přidat

Použijte toto tlačítko pro přidání nového Komentáře změny.

param

Požádat uživatele o odpověď na otázku

Použijte toto pole pro zadání otázky, kterou má uživatel zodpovědět při vkládání Komentáře změny.

param

Vyžadovaná odpověď

Zaškrtněte toto políčko, pokud je nutné, aby obsluha odpověděla na položenou otázku.