Záznamy logu

Tato kapitola se zabývá nastavením Záznamy logu. V dialogu můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé zápisy v logu.

Pro otevření dialogu Záznamy logu zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Klikněte na Nastavení Serveru v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base a zvolte Logování/Záznamy logu. Zobrazí se toto okno:

Dialog konfigurace Záznamy logu.

Záznamy logu

param

Logovat zprávy

Toto pole obsahuje seznam zpráv logování, z kterého lze vybírat. Klikněte na políčko vedle zprávy pro zapnutí/vypnutí jednotlivých záznamů v logu.

Pokud není volba zaškrtnuta, nebude nikdy do logu zaznamenána.