Výzvy logu

Tato sekce obsahuje seznam Výzev logu. V dialogu můžete zapnout/vypnout jednotlivé Výzvy logu.

Pro otevření dialogu Výzvy logu zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Klikněte na Nastavení Serveru v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base a zvolte Logování/Výzvy logu. Zobrazí se toto okno:

Dialog konfigurace Výzvy logu.

Výzvy logu

param

Příkazy

Toto pole obsahuje seznam výzev, z kterého lze vybírat. Klikněte na políčko vedle zprávy pro zapnutí/vypnutí jednotlivých výzev v logu.

Je-li položka zaškrtnuta, bude uživatel vyzván k zadání důvodu aktualizace.

param

Vyžadovaná odpověď

Toto políčko zobrazuje, zda má nebo nemá být od uživatele vyžadována odpověď.

param

Komentář změn

Toto políčko určuje, zda mají být zobrazeny Komentáře změn.

param

Vyžadovaná odpověď

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být po uživateli vyžadováno vyplnění komentáře, když je vyzván touto položkou.

param

Zobrazit 'Komentáře změn'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být pro vybranou položku zobrazeno políčko Komentáře změn.