Údržba

Použijte tento dialog pro vykonání údržby databáze.

Pro otevření dialogu Údržba zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Klikněte na Údržba v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Údržba.

Vyčistit smazané soubory

param

Vyčistit soubory starší než (dny)

Použijte toto pole pro zadání stáří smazaných souborů, které mají být vyčištěny.

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte 30, všechny programy smazané před více než 30 dny, budou z databáze vyčištěny.

Klikněte na Začátek pro vyčištění odpovídajících polí, nebo klikněte na Vypočítat, aby byl nejdříve vypočítán výsledek takové operace.

param

Začátek

Klikněte na toto tlačítko pro vyčištění smazaných programů o zadaném stáří.

param

Vypočítat

Klikněte na toto tlačítko pro zobrazení výsledku provedení tohoto úkonu, aniž by se skutečně aktualizovala databáze.

param

Smazat programový soubor

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání souborů programu z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Smazat zálohy

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání souborů záloh z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Vymazat Memo/Seřiz./Nástroj.

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání souborů informačních/seřizovacích listů/nástrojových listů z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Smazat ostatní přidružené soubory

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání ostatních přidružených souborů z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Stroj

Ze seznamu vyberte stroj, pro který má být operace vyčištění provedena.

Pokud stroj nevyberete, bude operace provedena pro všechny stroje.

Vyčistit zálohy

param

Vyčistit zálohy starší než (dny)

Použijte toto pole pro zadání stáří záloh, které mají být smazány.

Klikněte na Začátek pro vyčištění odpovídajících polí, nebo klikněte na Vypočítat, aby byl nejdříve vypočítán výsledek takové operace.

param

Kolik záloh ponechat

Použijte toto pole pro zadání počtu záloh, které mají být uchovány.

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte 3, nebudou smazány poslední 3 zálohy souboru.

param

Začátek

Klikněte na toto tlačítko pro vyčištění záloh o zadaném stáří.

param

Vypočítat

Klikněte na toto tlačítko pro zobrazení výsledku provedení tohoto úkonu, aniž by se skutečně aktualizovala databáze.

Synchronizace datumu/času

param

Nastavit datum úpravy

Použijte toto tlačítko pro nastavení času úpravy programu na poslední čas úpravy přidruženého souboru programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Nastavit datum vytvoření

Klikněte na toto tlačítko pro nastavení času vytvoření programu na čas vytvoření přidruženého souboru programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Získat datum úpravy

Klikněte na toto tlačítko pro nastavení posledního času úpravy přidruženého souboru programu na čas úpravy programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Získat datum vytvoření

Použijte toto tlačítko pro nastavení času vytvoření přidruženého souboru programu na čas vytvoření programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Stroj

Vyberte ze seznamu stroj, pro který chcete změnit datum/čas.

Pokud stroj nevyberete, bude datum/čas změněn pro všechny stroje.

param

Získat/nastavit datum pouze pro programy s 1 záznamem v logu

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete získat/nastavit datum pouze pro programy s 1 záznamem v logu.

param

Nastavit všechny programy 'Schváleno' (spustit 'Nastavit datum úpravy' nebo 'Nastavit datum vytvoření')

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete nastavit všechny programy na stav Schváleno.