Další nastavení

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat a používat funkce Další nastavení v nastavení serverů NC-Base.

Pro konfiguraci Dalšího nastavení zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. To otevře okno Konfigurace CIMCO NC-Base. Pak klikněte na Nastavení Severu v levém seznamu a zvolte Další nastavení. Zobrazí se tento dialog:

Dialog 'Další nastavení'.

Nastavení Serveru

param

Použít 'Složky polí' (1-5)

Použijte toto pole pro přemístění programů do složek pojmenovaných po vybraném poli při přidávání nových programů.

param

Výchozí Počitadlo limitu přenosu

Použijte toto pole pro zadání výchozího počitadla limitu přenosu pro nové/automaticky importované programy.

Zadejte do tohoto pole -1 pro vypnutí limitu přenosu ve výchozím nastavení pro vybraný stroj.

param

Primární emailová doména

Do tohoto pole zadejte primární emailovou doménu.

Když zadáte emailovou adresu uživatele, nemusíte zadávat @yourdomain.com, pokud do tohoto pole zadáte yourdomain.com.

param

Adresář smazaných souborů

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy smazané soubory.

Záznam o verzích

param

Šířka sloupce informace o verzi

Použijte toto pole pro zadání šířky sloupce informace o verzi.

param

Ignorovat čísla bloků

Zvolte tuto volbu pro ignorování čísel bloků.

param

Ignorovat mezery

Použijte tuto volbu pro ignorování tabulátorů (ASCII 9) a mezer (ASCII 32).

param

Ignorovat komentáře

Použijte tuto volbu pro ignorování všech změn v komentářích.

param

Ignorovat velké/malé písmeno

Použijte tuto volbu pro ignorování velikosti písmen v porovnávaných souborech, tedy "a" odpovídá "A".

param

Ignorovat číselný formát

Použijte tuto volbu pro ignorování úvodních/následujících nul a volitelného znaku '+', tedy X+14.10 odpovídá X14.1.

param

Systémový záznam je přístupný pouze pro správce

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být systémový záznam viditelný pouze pro správce.

Super uživatelé

param

Uživatelé, kteří mohou spravovat uživatele a skupiny uživatelů

Použijte toto pole pro zadání uživatelů, kteří nejsou ve skupině Správců a kteří mohou spravovat uživatele/skupiny.

Příklad: ALICE, BOB.

param

Uživatelé, kteří mohou spravovat stroje a porty

Použijte toto pole pro zadání uživatelů, kteří nejsou ve skupině Správců a kteří mohou spravovat stroje.

Příklad: ALICE, BOB.