Předdefinovaná pole

V tomto dialogu zadejte předdefinované hodnoty pro databáze polí.

Pro otevření dialogu Předdefinovaná pole zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte na Předdefinovaná pole v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Předdefinovaná pole.

Předdefinovaná pole

param

Pole databáze

Z tohoto seznamu vyberte pole databáze, pro které chcete nastavit předefinované hodnoty.

param

Povolit předdefinované hodnoty

Zaškrtněte toto políčko pro zadání předdefinovaných hodnot vybraného pole databáze.

param

Hodnota pole

Toto pole zobrazuje seznam všech předdefinovaných hodnot vybraného pole databáze.

param

Šipky nahoru / dolů

Tato tlačítko použijte pro přesun vybrané hodnoty nahoru nebo dolů v seznamu.

param

Třídění

Pomocí tohoto tlačítka setřídíte předdefinované hodnoty v číselném nebo abecedním pořadí.

param

Automatické plnění

Klikněte na toto tlačítko pro použití všech hodnot v aktuální databázi jako předdefinovaných hodnot.

param

Přejmenovat

Klikněte na toto tlačítko pro přejmenování vybrané položky. Zobrazí se toto okno:

Přejmenování hodnoty pole.

Přiřaďte nový název hodnotě pole a klikněte na OK.Chcete-li okno uzavřít bez provedení jakýchkoliv změn, klikněte na Zrušit.

param

Smazat

Klikněte na toto tlačítko pro smazání hodnoty pole.

param

Přidat

Použijte toto tlačítko pro přidání nového záznamu do předdefinovaných hodnot. Zobrazí se toto okno:

Přidání nové hodnoty pole.

Zadejte hodnotu a klikněte na OK, nebo klikněte na Zrušit pro zrušení operace.