Vyžadované údaje

Tato kapitola popisuje, jak nastavit Vyžadované údaje.

Pro konfiguraci Vyžadovaných údajů zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zobrazí se okno konfigurace CIMCO NC-Base. Klikněte na Nastavení Serveru a vyberte Vyžadované údaje. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Vyžadované údaje.

Vyžadované údaje

param

Zaškrtněte pole, pokud je jejich hodnota vyžadována.

Vyžadované údaje jsou kritéria vyhledávání / pole vyhledávání, která byla aktivována při instalaci a spuštění. Při přidávání NC programu můžete zadat další informace, jako kritéria hledání vedle názvu programu. Další informace jsou ve výchozím nastavení nepovinné a mohou být vynechány.

Když je toto políčko zaškrtnuto, nelze nový program přidat, aniž by obsluha příslušné pole nevyplnila.