Nastavení vyhledávání

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat a používat funkce Nastavení vyhledávání.

Pro konfiguraci Nastavení vyhledávání zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zobrazí se okno konfigurace CIMCO NC-Base. Klikněte na Nastavení klienta a vyberte Nastavení vyhledávání. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Nastavení vyhledávání.

Nastavení vyhledávání

param

Uložit poslední vyhledávání

Zaškrtněte toto políčko pro uložení posledního provedené vyhledávání.

param

Vyhledávání ve více oknech vypnuto

Zaškrtněte toto políčko pro deaktivaci funkce Více vyhledávacích oken. Když je tato volba aktivována, uživatel může v jednu chvíli otevřít pouze jedno vyhledávací okno.

param

Otevřít Explorer databáze po spuštění

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být automaticky po spuštění editoru otevře Průzkumník Databáze.

param

Stiskněte 'Enter' pro vyhledávání

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete spustit vyhledávání stisknutím klávesy Enter v okně vyhledávání.

param

Stiskněte 'Enter' pro skok do dalšího pole

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete přejít do dalšího pole v okně vyhledávání po stisknutí klávesy Enter.

param

Vždy použít hledání se zástupnými znaky

Zaškrtněte toto políčko, aby byly při hledání vždy použity zástupné znaky. Když je tato volba aktivována, vyhledávání bude mít výsledek pro jakékoliv pole, které obsahuje určený řetězec, místo jakéhokoliv pole, které odpovídá zadanému řetězci.

param

Vždy zástupné znaky při hledání programu

Zaškrtněte toto políčko, aby byly vždy použity zástupné znaky při hledání názvů programů.

Když je tato volba aktivována, vyhledávání bude mít výsledek pro jakýkoliv program, který začíná zadaným řetězcem, místo jakéhokoliv programu, který odpovídá zadanému řetězci.

param

Není umožněno pokročilé vyhledávání

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí funkcí pokročilého vyhledávání.

param

Nevyhledávat podle stavu

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete vyhledávat programy s určitým stavem.

param

Deaktivovat hledání názvu souboru

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete hledat s použitím názvů souborů.

param

Deaktivovat hledání obsahu souboru

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete vyhledávat obsah souboru.

param

Není umožněno vyhledat zákazníka

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete hledat s použitím názvů zákazníků.

param

Není umožněno vyhledat skupinu strojů

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete vyhledávat programy pro konkrétní stroje.

param

Není umožněno vyhledat 'Projekt'

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete hledat s použitím pole 'Projekt'.

param

Není umožněno vyhledat 'Pole 1, 2, 3...'

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete hledat s použitím vlastních polí v databázi.