Skupiny uživatelů

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat skupiny uživatelů a uživatelská oprávnění.

Definování různých uživatelů s různými profily přístupových práv má určité výhody:

Pro otevření dialogu Skupiny uživatelů zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte na Skupiny uživatelů v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se toto okno:

Dialog konfigurace Skupiny uživatelů.

Skupiny uživatelů

param

Název skupiny / Členové

V tomto poli je zobrazen seznam všech definovaných skupin a jejich členů.

param

Přidat

Klikněte na toto tlačítko pro přidání nové skupiny uživatelů. Zobrazí se toto okno:

Přidat novou skupinu uživatelů.

Zadejte jméno nové skupiny a klikněte na OK. Chcete-li okno uzavřít bez jakýchkoliv změn, klikněte na Zrušit.

param

Smazat

Pro smazání skupiny uživatelů ji zvýrazněte a klikněte na Smazat.

Uživatele ADMIN s administrátorskými právy nelze smazat.

param

Přejmenovat

Pro přejmenování skupiny uživatelů ji zvýrazněte a klikněte na Přejmenovat.Zobrazí se toto okno:

Přejmenovat skupinu uživatelů.

Přiřaďte skupině uživatelů nový název a klikněte na OK nebo klikněte na Zrušit pro ukončení bez provedení jakýchkoliv změn.

Oprávnění

Jsou dvě úrovně přístupu: Administrátor a Uživatel. Novému uživateli můžete povolit přístup na úrovni správce systému (administrátora).

param

Oprávnění

Toto pole obsahuje seznam všech definovaných oprávnění.Zaškrtnutím políček v tomto seznamu povolíte zvýrazněné skupině uživatelů přístup k příslušným funkcím.

param

Systémový uživatel

Klikněte na toto tlačítko pro automatické zvolení systémových uživatelských oprávnění.

param

Běžný uživatel

Klikněte na toto tlačítko pro automatické zvolení běžných uživatelských oprávnění.

param

Vymazat vše

Klikněte na toto tlačítko pro smazání všech oprávnění pro vybranou skupinu uživatelů.

param

Povolené skupiny strojů

Toto pole zobrazuje seznam všech definovaných strojů.Zaškrtnutím políčka vedle skupiny strojů povolíte vybrané skupině uživatelů přístup ke stroji.