Použití spouštěčů

Při zadávání spouštěče pro extrahování komentáře z obsahu souboru lze obvykle použít tři různé formáty: Znaky, Řetězec a Pokročilý.

Zde je příklad, kde je stejný spouštěč přiřazen několika polím databáze. Toto pole se používá pro zadání výchozího spouštěče.

Zadání výchozího spouštěče.

Malá ikona na pravém okraji vstupního pole označuje typ vybraného spouštěče, v tomto případě Znaky.

Pro změnu typu spouštěče na ikonu klikněte a vyberte typ spouštěče z rozbalovacího seznamu, jak je ukázáno níže:

Výběr formátu spouštěče.

Spouštěč Znaky ()

Spouštěče typu Znaky se používají, když chcete zachytit jakýkoliv jeden znak ze seznamu jednoho nebo několika znaků.

Příklad: Pro začátek přenosu od první řádky obsahující % nebo O, zadejte do vstupního pole %O a z rozbalovacího seznamu vyberte Znaky.

Spouštěč Řetězec ()

Spouštěče typu Řetězec se používají, pokud chcete zachytit výskyt konkrétního řetězce.

Příklad: Pro začátek přenosu od první řádky obsahující řetězec "PGM", zadejte do vstupního pole PGM a z rozbalovacího seznamu vyberte Řetězec.

Pokročilý spouštěč ()

Pokročilé spouštěče lze použít pro složitější hledání.

Příklad: Pro urychlení přenosu je možné odstranit z přenášených dat komentáře. Dosáhnete toho zadáním pokročilého spouštěče <(.*)> do pole Vynechat řetězce za předpokladu, že jsou komentáře ohraničeny závorkami '(' ')'.

Při definování pokročilého spouštěče signalizuje malý symbol s červeným křížkem neplatný výraz.

Další informace o zadávání pokročilých spouštěčů viz Použití Pokročilých spouštěčů.