Použití nápovědy v dialozích

CIMCO NC-Base v6 obsahuje řadu dialogů, které obsahují rozbalovací seznamy, zaškrtávací políčka, textová pole a tlačítka pro konkrétní konfigurace.

Pro získání nápovědy ke konkrétní položce v dialogu klikněte na ? v horní části dialogového okna, jak je zobrazeno dole.

Klikněte na otazník.

To změní kurzor na šipku a otazník což signalizuje, že jste v režimu nápověda. Nový kurzor je zobrazen dole.

Kurzor - otazník.

Teď klikněte na položku, o které chcete další informace. Pokud je k dispozici nápověda pro vybranou položku, zobrazí se malé okno zobrazující text nápovědy. Pokud není k dispozici žádná nápověda, spustí se obecná nápověda. Příklad kontextové nápovědy je zobrazen dole.

Kontextové informace.

Můžete také zobrazit kontextovou nápovědu pro položku dialogu kliknutím do pole a pak stisknutím F1.