Överföring av ett CNC-program

Enligt RS-232-C kräver en asynkron dataöverföring en beprövad trådbunden eller trådlös datalänk och en identisk uppsättning av båda sidor - DNC server och CNC-styrning.

Klicka på fliken 'Transmission'.

Klicka på ikonen DNC-inställningar i menyfliksområdet 'Uppsättning'. De seriella portinställningar för 'Machine 2' i vårt exempel ska ha följande värden:


Skapa en mapp för sändning och en annan för mottagning av CNC-program, t.ex. på skrivbordet i DNC-servern. (Org) betyder Original program, (Opt) betyder program sparat för Optimering.


För att ansluta dessa mappar till programmet väljas undermenyn 'Kataloger' från dialogrutan Uppsättning, och deras vägar anges.


När du har kopierat huvudprogramfilen 4204.nc till mappen 'Överföra CNC-program (Org)' och har färdigställt CNC:n för mottagning, klicka på Sänd fil i menyfliksområdet 'Transmission' för att överföra filen 4204.nc till CNC-maskinen.

När dataöverföringen är färdig och godkänt visas informationen 'Dataöverföring fullbordad':


'Transmission's-funktionen erbjuder en andra alternativ för direkt överföring av CNC-program i det aktuella fönstret genom att klicka på knappen Sänd.

På så sätt är det möjligt att sända ett korrigerat eller optimerat CNC-program för den väntande verktygsmaskin utan att spara det först.

Om du bara vill skicka några block från det nuvarande CNC-program, markera raderna och klicka på 'Skicka'-knappens nedåtpil (se ovan) och klicka 'Sänd markerade rader'.


Om till exempel 3 rader av MPF4204.nc har valts ut och sänt, visas efter avslutad filöverföring följande information på DNC serverns skärm:


Nästa avsnitt kommer att visa hur man tar emot ett CNC-program.