Záložky programu

Funkce v CIMCO Edit v7 se aktivují příslušnou ikonou v liště nástrojů. Příkazy jsou uspořádány do logických skupin v záložkách.

Pokud lze funkci aktivovat v liště nástrojů nebo klávesovou zkratkou, je ikona nebo klávesová zkratka zobrazena vedle názvu příkazu.

Kliknutí na malou šipku dolů vedle ikony vám umožňuje přístup k dalším volbám a funkcím.