Vykreslení drah nástrojů

Tato kapitola popisuje funkce Vykreslení drah nástrojů v liště nástrojů editoru.

Volitelné 3D/2D vykreslení drah nástrojů v CIMCO Edit v7 se používá pro simulaci CNC programů. Konfigurace vykreslování je přístupná přes ikony nebo .

Grafické vykreslení zobrazuje dráhu nástroje pro frézovací a soustružnické operace. Můžete simulovat NC programy pro Frézovací operace s drátěným nebo trojrozměrným zobrazením, a také s prostorovou animací. Pro soustružnické operace můžeme použít simulaci s drátěnými modely nebo prostorovou animací.

Prostorová animaci vizualizuje výrobní proces obrobku. Simulace vám umožňuje sledovat odebírání materiálu z polotovaru nástrojem, a získat tak kompletní a intuitivní znázornění dráhy nástroje.

V záložce Vykreslení drah nástrojů můžete zvolit buď Vykreslení otevřeného programu nebo Prostorová animace. Ve Vykreslení otevřeného programu je dráha nástroje vizualizována jako drátěný model a v pracovním prostoru je vytvořeno plné těleso. V Prostorové animaci se operace vizualizují na bloku materiálu a zobrazuje se výrobní proces. V dynamické simulaci nelze přepínat mezi Vykreslením otevřeného programu a Prostorovou animací.

V režimu vykreslení je NC program zobrazen v levém a vykreslení je zobrazeno v pravém oknu. Simulaci můžete zastavit a znovu spustit, ovládat rychlost a směr pohybu nástroje, atd.

Během dynamické simulace zobrazuje šedé podsvícení řádku v CN programu, který NC blok je zpracováván. Můžete použít celou obrazovku a zobrazit tak grafickou simulaci na celé obrazovce bez zobrazení programu. Můžete také procházet NC kódy pomocí voleb Přejít na další nástroj, Přejít na další řezný pohyb a Přejít na další pohyb.

Pro analýzu vykreslení lze použít dynamický zoom, posunutí, otočení a měřicí funkce.

Abyste mohli použít tuto funkci, potřebujete licenční klič se zpřístupněným vykreslováním.