DNC inställningar

Om du vill konfigurera inställningarna för kommunikation mellan PC och en vald maskin kan du göra det på två sätt:

Om du väljer DNC inställningar från menyn Överföring kommer följande fönster att visas:

Dialogrutan DNC inställningar.

Maskiner

Om det finns flera maskiner som är anslutna till datorn kan du välja vilken maskin att kommunicera med eller konfigurera.

Konfiguration

param

Protokoll

Här väljer du kommunikationsprotokollet för den valda maskinen. Standardprotokollet för seriell kommunikation är standard i CIMCO Edit v7. Alternativa protokoll finns också tillgängliga för CNC-kontroller som Heidenhain, Mazak, etc.

Du kan inte välja ett protokoll som du inte har någon licens för. Om du gör detta kommer datorn automatiskt att välja det protokoll som tidigare använts.

param

Portinformation

Visar kortfattat de viktigaste inställningarna för maskinen.

Exempel: COM1, 9600, 7E2 (Port: COM1, Överföringshastighet: 9600, Data bitar: 7, Paritet: E (jämn), stoppbitar: 2).

param

Maskintyp

Visar en lista över olika maskiner som kan användas som mallar. (t.ex. Heidenhain, ISO Fräsning, ISO Svarvning, etc.)

param

Inställningar

Klicka på den här knappen för att komma till konfigurationen av den valda maskinen.

param

Byt namn

Klicka på den här knappen för att byta namn på en maskinkonfiguration.

param

Lägg till

Klicka på den här knappen för att lägga till en ny konfiguration. Följande fönster visas:

Lägg till ny maskin.

Ange ett namn och maskinmall för den nya maskinen och klicka sedan på OK. klicka på Avbryt för att avbryta och återgå till DNC inställningar.

param

Ta bort

Klicka på den här knappen för att ta bort en konfiguration. Du kommer bli förfrågad om du verkligen vill ta bort maskinkonfigurationen.

param

OK

Klicka på den här knappen för att verkställa de nya inställningarna och stänga konfigurationsrutan.