Hjälp

Om du behöver hjälp med CIMCO Edit v7 kan du klicka på Hjälp-menyn i det övre högra hörnet av Ribbon-menyn där du finner följande val:

Hjälpmenyn

Hjälpsystemet för CIMCO Edit v7 förklaras i Använda Editorhjälpen

Editorhjälp

Öppnar hjälpfilen för CIMCO Edit.

Om hjälpfilen inte finns tillgänglig på ditt språk kommer den engelska hjälpfilen att öppnas som standard.

Gå till CIMCO:s webbsida

Tar dig direkt till CIMCO:s webbsida om datorn är ansluten till Internet.

Ladda ner senaste versionen

Klicka på detta alternativet för att ladda ner den senaste versionen av CIMCO Edit.

Detta kommando kommer inte att vara tillgängligt om alternativet Dölj "Ladda ner senaste versionen" är valt i de allmänna programinställningarna.

param

Om

Visar information om CIMCO Edit v7 och licensvilkoren.