Konfigurera

Detta avsnitt beskriver de funktioner som är kopplade till DNC-inställningarna för befintliga maskintyper. Du kan också konfigurera och/eller lägga till nya CNC-maskiner.

Först måste du kontrollera vilka CNC-maskiner som är installerade och se över överföringsparametrarna. Öppna fliken Överföring i CIMCO Edit v7 och klicka på ikonen 'DNC inställningar' för att öppna inställningsdialogrutan.

I den här dialogrutan kan du se en lista över befintliga maskiner och byta namn, ta bort eller lägga till en ny.

Om du vill ändra överföringsparametrarna för den valda maskinen kan du klicka på knappen Inställningar i den nedre högra delen av dialogrutan. Maskininställningarna visas och du kan granska och ändra gränssnittsparametrarna. Från trädmenyn till vänster kan du komma åt dialogrutorna Skicka och Ta emot för att kontrollera/ändra överföringsparametrarna.

I menyvalet Kataloger ställer du in vilka kataloger som ska användas som standardkataloger (skicka och ta emot mappar) för att skicka och ta emot CNC-program till/från maskinen. Använd mappikonen till höger om inmatningsfältet för att välja eller för att skapa en ny mapp där överföringsfiler lagras.

Inställningsmenyn

param

DNC inställningar

Klicka på denna ikon för att lägga till nya maskiner och konfigurera DNC inställningar i CIMCO Edit. Läs mer om hur du ställer in parametrar för DNC-kommunikation under DNC inställningar.