Administrace

V této kapitole je popsán příkaz Administrace databáze. Dále popisované funkce se používají pro správu systému.

Informace o tom, jak konfigurovat tuto funkci se nachází v Nastavení NC-Base.

Nabídka Administrace.

param

Nastavení

Klikněte na tuto ikonu pro konfigurování databáze.

Další informace o konfiguraci databáze viz kapitola Nastavení NC-Base.

param

Systémový záznamník

Otevře prohlížeč se záznamy o systému.

Systémový záznamník.

param

Program

Do tohoto pole zadejte název programu.

Příklad: Pro vyhledání všech událostí týkajících se programu MOULD1 do tohoto pole zadejte MOULD1. Pro vyhledání všech událostí pro programy obsahující v názvu programu MOULD, zadejte *MOULD*.

Zástupné znaky jsou podporovány.

param

Uživatelské ID

Do tohoto pole zadejte informace o uživateli.

Zástupné znaky jsou podporovány.

param

Typ události

Použijte toto pole pro zadání typu události.Zvolte prázdné pole pro zobrazení všech typů událostí.

param

Datum / Čas

Použijte toto pole pro zadání časových rozmezí, které se mají prohledávat.

param

Od

Použijte toto pole pro zadáni časového rozmezí, které se má prohledávat.

param

Do

Použijte toto pole pro zadáni časového rozmezí, které se má prohledávat.

param

Export

Klikněte na toto pole pro export souboru se záznamem událostí.

param

Vymazat

Smaže všechna pole hledání.

param

Vyhledat

Stiskněte toto tlačítko pro prohledání záznamníku.

param

Zavřít

Zavře okno záznamníku.

param

Seznam Exportu

Klikněte na tuto volbu pro export aktuálního hledání do souboru.

param

Vytisknout seznam souborů

Vytiskne výsledek aktuálního vyhledávání.

param

Změnit heslo

Klikněte na tuto ikonu pro změnu svého hesla.