Nastavení NC-Base

Tato kapitola podrobně popisuje konfiguraci databáze NC-Base, zahrnující Nastavení klienta, Nastavení Serveru, Uživatelských oprávnění, Hesel, Skupin strojů, atd. konfigurace databáze závisí na tom, který stroj k ní má být připojen, kde mají být programy a přidružené soubory uloženy, který uživatel má mít přístup a jaké oprávnění, atd.

Abyste mohli databázi nakonfigurovat, musíte mít oprávnění jako správce systému a mít přístup k PC, kde je nainstalován klient NC-Base.

Když začnete konfigurovat databázi, budete požádáni o zadání svého hesla.