Stroje

Dialog Stroje obsahuje funkce, které umožňují navázat definovanou skupinu strojů na DNC port. Zda jsou skupiny strojů definovány v Editoru nebo v DNC-Max závisí na nastavení Použít CIMCO DNC-Max zadané v konfiguračním dialogu Nastavení serveru - Pokročilý.

V NC-Base je možné přiřadit programy skupině strojů, která je zase připojena k DNC portu. K NC programům, které jsou importovány do databáze, tak lze mít přístup nebo je odesílat přímo z řídicího systému stroje (tato metoda využívá funkce Vzdálený požadavek a Automatické přijetí rozšiřujícího modulu DNC-Max).

Pro otevření dialogu Skupiny strojů zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte na Stroje v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se tento dialog:

Skupiny strojů.

Stroje

param

Stroje

V tomto poli je zobrazen seznam všech definovaných skupin strojů.

param

Adresář programu

Zobrazí adresář programu, kde jsou uloženy všechny skupiny strojů.

param

Expandovat / skrýt

Klikněte na toto tlačítko pro otevření skupin strojů a zobrazení portů přiřazených každé skupině, nebo pro skrytý skupin strojů.

param

Přidat port

Klikněte na toto tlačítko pro přidání DNC portu k vybrané skupině strojů. DNC porty jsou buď definované v konfiguraci DNC Editoru nebo v DNC-Max v závislosti na nastavení Použít CIMCO DNC-Max v dialogu konfigurace Pokročilého nastavení serveru.

Klikněte na Přidat port pro přidání DNC portu k vybrané skupině strojů. Zobrazí se tento dialog:

Přidat port.

Vyberte stroj, ke kterému chcete připojit port a klikněte na OK.

param

Smazat

Klikněte na toto tlačítko pro smazání vybraného portu/skupiny strojů.

Během procesu mazání můžete přidat programy do jiného stroje.

param

Přejmenovat

Klikněte na toto tlačítko pro přejmenování vybraného portu/skupiny strojů.

Pro přejmenování skupiny souborů ji označte a klikněte na tlačítko Přejmenovat.Zobrazí se následující dialog:

Přejmenování skupiny strojů.

Přiřaďte nový název skupině strojů a klikněte na OK.

param

Přidat

Klikněte na toto tlačítko pro přidání nové skupiny strojů.

Pro přidání DNC portu skupině strojů musíte nejdříve vytvořit stroj. Klikněte na Přidat pro přidání nové skupiny strojů do seznamu. Zobrazí se následující dialog:

Přidat novou skupinu strojů.

Přiřaďte popisný název skupině strojů a klikněte na OK.