Adresáře

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat adresáře skupin strojů v databázi. V dialogu Adresáře lze měnit strukturu adresářů podle předtím definovaného hlavního adresáře.

Pole pod názvem adresáře zobrazují obsah ikon složek napravo.

Pro konfiguraci nastavení Adresáře zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Klikněte na Stroje v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base a zvolte Adresáře. Zobrazí se tento dialog:

Dialog konfigurace Adresáře.

Adresáře programu a záloh

param

Stroj

Tento seznam zobrazuje všechny definované stroje. Vyberte ze seznamu stroj pro konfiguraci jeho adresářů.

param

Adresář programu

Do tohoto pole zadejte adresář programu.

Stiskněte ikonu s červeným symbolem pro přesunutí souborů do zadaného adresáře. Když na tuto ikonu kliknete, otevře se okno s dotazem, zda mají být všechny soubory programu přesunuty do zadaného adresáře. Klikněte na Ano pro přesunutí souborů, nebo klikněte na Ne pro přerušení operace.

Můžete také kliknout na ikonu složky , pokud chcete změnit umístění vybraného stroje. Zde budete vyzváni k výběru nového adresáře programu. Vyberte ze seznamu adresář a klikněte na OK nebo klikněte na Zrušit, pokud nechcete adresář vybírat.

param

Adresář zálohy

Do tohoto pole zadejte adresář zálohy.

Informace o použití ikon složek viz popis výše.

Adresáře pro přidružené soubory

Kromě ukládání souborů CIMCO NC-Base také přebírá správu přidružených souborů. Lze ukládat všechny formáty, které akceptují Windows, tedy např. soubory Word (*.doc), soubory PDF (*.pdf), obrázky (*.jpg, *.gif a jiné) atd.

Dále je podrobně popsáno, kde můžete uložit všechny přidružené soubory a které šablony můžete použít pro informační soubor, seznam nástrojů, seřizovací list a Další soubory.

Pokud mají být tyto soubory použity, NESMÍ být vyřazeny v dialogu Přidružené soubory. Další informace o nastavení přidružených souborů najdete v kapitole Nastavení Serveru / Přidružené soubory.

param

Adresáře pro přidružené soubory

Zde zadejte, kam se mají ukládat informační soubory, seznamy nástrojů a seřizovací listy.

Přidružené soubory jsou uloženy ve stejném adresáři, jako soubory programu.

Přidružené soubory jsou uloženy v podadresáři adresáře souborů programu.

Přidružené soubory jsou uloženy v adresáři 'Adresář informačního souboru, 'Adresář seznamu nástrojů, 'Adresář seřizovacích listů' a 'Další soubory'.

param

Adresář informačního souboru

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy informační soubory.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

param

Adresář seznamu nástrojů

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy seznamy nástrojů.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

param

Adresář seřizovacích listů

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy seřizovací listy.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

param

Další soubory

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy ostatní přidružené soubory.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

Jiné stroje, které mohou odesílat soubory z tohoto stroje (skupiny)

param

Sdílet se strojem (skupinou)

Použijte toto pole pro zadání jiného stroje (skupiny), která může odesílat soubory náležející tomuto stroji (skupině).