Nastavení Serveru

Tato kapitola popisuje nastavení a použití funkcí serveru NC-Base.

Funkcí serveru NC-Base (bez uživatelského rozhraní, běží na pozadí jako služba) je primárně uchovávání dat a jejich zpracování, jako je například vyhledávání jednotlivých programů.

Server nabízí funkce Použít CIMCO DNC-Max, Vypnout informační soubory, Použít systém správy verzí, Maximální počet záloh, Povolit více automatických importů pro jeden program, Jen zálohovat, jestliže byly změny, atd. V tomto dialogu se definují také volitelná vyhledávací pole.

Pro otevření dialogu Nastavení Serveru zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte na Nastavení Serveru v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Nastavení Serveru.

Nastavení Serveru

param

Povolit soubory mimo adresář programů

Zaškrtněte toto políčko pro povolení umísťování programů mimo adresář databáze.

param

Povolit soubory mimo základní adresář

Zaškrtněte toto políčko pro povolení umísťování programů mimo základní adresář.

Hlavní adresář je specifikován v Nastavení databáze.

param

Uzamknout jména programů

Zaškrtněte toto políčko pro uzamčení názvů programů. Když je tato volba aktivována, nelze název programu měnit.

param

Synchronizovat jména souborů

Zaškrtněte toto políčko pro synchronizaci názvů souborů. Když je tato volba aktivována, je název souboru vždy synchronizován s názvem programu. Takže pokud se název programu změní, název souboru je také aktualizován.

Když je tato volba použita, databáze nepovolí dvou programům pro stejný stroj mít stejný název programu a soubory program nelze uložit mimo základní adresář.

param

Přemístit/Synchronizovat ponechávat adresář

Zaškrtněte toto políčko, aby byl program ponechán ve stejném adresáři a byl pouze aktualizován název souboru při použití Synchronizovat jména souborů, nebo byl program přemístěn do podadresáře stejného názvu při přemísťování programu mezi skupinami programu.

Pokud není tato volba aktivována, je program přemístěn do základního adresáře stroje při změně názvu programu.

param

Povolit změny souboru programu

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být uživateli povoleno změnit soubor programu přiřazený programu.

param

Vždy výchozí adresář skupiny strojů

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být dialog Přidat program vždy použít jako výchozí adresář stroje.

param

Pamatovat si hodnoty 'Přidání programu'

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být při přidávání nového programu zachovány hodnoty z předchozího přidávaného programu.

param

Automatické vyčištění

Zaškrtněte toto políčko pro trvalé smazání programů.

Když je tato volba aktivní, nelze smazané programy obnovit.

param

Nastavit vymazané programy nepřímo

Zaškrtněte toto políčko pro přemístění smazaných souborů programů do Složky Smazáno stroje. To zabrání zobrazení smazaných programů ve výpisu adresářů v CNC řídicím systému.

param

Nastavit přiřazené soubory offline

Zaškrtněte toto políčko pro přemístění přiřazených souborů programů do Složky Smazáno stroje. To zabrání zobrazení smazaných souborů ve výpisu adresářů v CNC řídicím systému.

param

Smazaný program ponechá soubor

Zaškrtněte toto políčko, aby byly při mazání programu zachovány všechny soubory.

Pokud tato volba není zaškrtnuta, smazané soubory jsou přesunuty do adresáře Smazaných souborů.

param

Smazaný přiřazený ponechá soubor

Zaškrtněte toto políčko pro zachování souboru při mazání přiřazeného souboru.

Pokud tato volba není zaškrtnuta, smazané soubory jsou přesunuty do adresáře Smazaných souborů.

param

Smazaný přiřazený vyzve k ponechání souboru

Zaškrtněte toto políčko, aby byl uživatel vyzván k zachování souboru při mazání přiřazeného souboru.

Pokud tato volba není zaškrtnuta, smazané soubory jsou přesunuty do adresáře Smazaných souborů.

param

Vypnout informace o zákazníkovi

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí veškerých informací o zákazníkovi.

param

Nikdy neposílat 'uzamknuté' soubory

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá být uživatelům povoleno odesílat uzamčené soubory a to i tehdy, mají-li oprávnění uzamykat/odemykat soubory.

param

Použít složky zákazníka

Zaškrtněte toto políčko pro přemístění programů do složek pojmenovaných podle zákazníka při přidávání nových programů.

param

Vypnout projekty

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí pole projektu.

param

Použít zákaznické projekty

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být projekty uzamčeny k zákazníkům.

param

Deaktivovat poznámky souborů

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí poznámek souboru.

param

Požádat o poznámky při přiřazování souborů

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být uživatel vyzván k přidání poznámky při přiřazování souborů programu.

param

Povolit více DNC importů pro jeden program

Zaškrtněte tato políčka pro povolení více DNC importů pro stejný program.

param

Povolit více automatických importů pro jeden program

Zaškrtněte tato políčka pro povolení více automatických importů pro stejný program.

param

Automaticky odmítnout ostatní importy

Zaškrtněte tato políčka pro automatické odmítnutí ostatních importů stejného programu, pokud je import akceptován.

param

Přidat přiřazené soubory do importní fronty

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být přiřazené soubory umístěny do importní fronty při automatickém importu nebo přijetí.

param

Odemknout při přijímání importů

Zaškrtněte toto políčko pro odemknutí programu po přijetí programu do importní fronty.

param

Odemknout při odmítání importů

Zaškrtněte toto políčko pro odemknutí programu po odmítnutí programu do importní fronty.

param

Neukládat typy souborů editoru v databázi

Zaškrtněte toto políčko pro zabránění uložení souborů typu editor (ISO/Heidenhain/Text atd.) do databáze.

param

Vyžadováno silné heslo (minimálně 7 písmen a číslic)

Zaškrtněte toto políčko pro vyžadování silných hesel. Silné heslo musí mít minimálně 7 znaků a musí obsahovat písmena a číslice.

param

Použít UNC jména

Zaškrtněte toto políčko pro použití UNC jmen.

param

Odesílání emailových upozornění

Zaškrtněte toto políčko pro odesílání upozornění emailem, když jsou programy uzamčeny/odemknuty, atd.

Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být v DNC-Max serveru nakonfigurováno nastavení emailového serveru.

param

Zobrazit porty (ve skupině) stroje

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení názvu portu pro každý stroj v Průzkumníku NC-Base.

param

Maximální počet záloh

Použijte toto políčko pro zadání, kolik záloh má být v databázi uloženo.

Pro deaktivaci záloh zadejte do tohoto pole hodnotu 0.

param

Expirace souborů v importní frontě

Použijte toto políčko pro zadání, jak dlouho mají importované programy čekat v importní frontě, než budou automaticky odmítnuty.

param

Zneplatit heslo po dnech (0 = deaktivováno)

Použijte toto pole pro zadání, jak často musí uživatelé měnit své heslo.