Nastavení databáze

Tato kapitola popisuje, jak definovat Základní adresář, deklarovat Zákaznická pole a přiřadit předponu/příponu informačnímu souborů, souboru nástrojů a seřizovacího listu.

Pro otevření dialogu Nastavení Databáze zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte v levém okně konfigurace CIMCO NC-Base na Nastavení Databáze. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Nastavení databáze.

Základní adresář

param

Základní adresář

V tomto poli se definuje základní adresář programu. Klikněte na ikonu složky napravo pro výběr základního adresáře.

Zákaznická pole

param

Textové pole 1 - 9

Do těchto polí zadejte název příslušného vlastního vyhledávacího pole. Pokud toto vlastní vyhledávací pole nechcete použít, ponechte ho prázdné.

param

Pole velkých písmen

Zaškrtněte toto políčko pro použití pouze velkých písmen.

param

Pole je jen pro čtení

Zaškrtněte toto políčko pro označení vstupního pole jen pro čtení.

Když je pole jen pro čtení, lze ho upravit importováním, přijetí nebo skenováním programu.

param

Text 'Program'

Použijte toto pole pro zadání názvu pole 'Program'.

param

Text 'Project'

Použijte toto pole pro zadání názvu pole 'Project'.

Tuto funkci můžete vypnout zaškrtnutím volby Vypnout projekty v Nastavení Serveru.

param

Předpona info. souboru

Použijte toto pole pro zadání předpony názvu informačního souboru.

param

Přípona info. souboru

Použijte toto pole pro zadání přípony názvu informačního souboru.

param

Předpona nástroje

Použijte toto pole pro zadání předpony názvu souboru seznamu nástrojů.

param

Přípona nástroje

Použijte toto pole pro zadání přípony názvu souboru seznamu nástrojů.

param

Předpona seřízení

Použijte toto pole pro zadání předpony názvu souboru seřizovacích listů.

param

Přípona seřízení

Použijte toto pole pro zadání přípony názvu souboru seřizovacích listů.