Přidružené soubory

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat a používat nastavení Přidružené soubory.

Pro otevření dialogu Přidružené soubory zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte na Nastavení Serveru v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base a zvolte Přidružené soubory. Zobrazí se toto okno:

Dialog Přidružené soubory.

Nastavení Serveru

param

Zakázat přidružené soubory

Zaškrtněte toto políčko pro zakázání přidružených souborů.

param

Přidat identifikační číslo k přidruženým jménům souborů

Zaškrtněte toto políčko pro přidání unikátní identifikace všem přidruženým souborům (memo soubory/seřizovací listy/nástrojové listy).

Přidání jedinečného identifikátoru názvům souborů předejde potencionálním konfliktům v názvech souborů.

param

Přidat ID do dalších souborů

Zaškrtněte toto políčko pro přidání unikátní identifikace všem ostatním souborům (mimo memo soubory/seřizovací listy/nástrojové listy).

Přidání jedinečného identifikátoru názvům souborů předejde potencionálním konfliktům v názvech souborů.

param

Přidat ID do souboru obrázků

Zaškrtněte toto políčko pro přidání jedinečného identifikačního čísla všem názvům souborů s obrázky.

Přidání jedinečného identifikátoru názvům souborů předejde potencionálním konfliktům v názvech souborů.

param

Vypnout informační soubory

Zaškrtněte toto políčko pro zakázání informačních souborů.

param

Automaticky přidat memo soubory do nových programů

Zaškrtněte toto políčko pro automatické přidání memo souboru do nových programů.

param

Aktualizovat proměnné v memo souborech

Zaškrtněte toto políčko pro vložení proměnných do memo souborů.

param

Připojit stávající aktualizace memo souborů

Zaškrtněte toto políčko pro zkopírování jakéhokoliv dalšího textu, který bude přidán na konec stávajícího souboru při generování nového souboru.

param

Vypnout nástrojové listy

Zaškrtněte toto políčko pro zakázání nástrojových listů.

param

Automaticky připojit nástrojový list k novým programům

Zaškrtněte toto políčko pro automatické přidání nástrojového listu do nového programu.

param

Aktualizovat proměnné v seznamu nástrojů

Zaškrtněte toto políčko pro vložení proměnných do nástrojových listů.

param

Přidat stávající aktualizace seznamu nástrojů

Zaškrtněte toto políčko pro zkopírování jakéhokoliv dalšího textu, který bude přidán na konec stávajícího souboru při generování nového souboru.

param

Vypnout seřizovací listy

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí seřizovacích listů.

param

Automaticky přidat strany nastavení do nových programů

Zaškrtněte toto políčko pro automatické přidání seřizovacího listu do nových programů.

param

Aktualizovat proměnné na stranách nastavení

Zaškrtněte toto políčko pro vložení proměnných do seřizovacích listů.

param

Připojit stávající aktualizace stran nastavení

Zaškrtněte toto políčko pro zkopírování jakéhokoliv dalšího textu, který bude přidán na konec stávajícího souboru při generování nového souboru.

param

Režim adresáře memo soubory

Použijte toto pole pro změnu místa, kde mají být memo soubory uloženy.

param

Režim adresáře seznamu nástrojů

Použijte toto pole pro změnu místa, kde mají být nástrojové listy uloženy.

Informace o různých volbách viz popis Režim adresáře memo soubory výše.

param

Režim adresáře strany nastavení

Použijte toto pole pro změnu místa, kde mají být seřizovací listy uloženy.

Informace o různých volbách viz popis Režim adresáře memo soubory výše.

param

Režim adresáře ostatní soubory

Použijte toto pole pro změnu místa, kde mají být uloženy ostatní přiřazené soubory.

Informace o různých volbách viz popis Režim adresáře memo soubory výše.

param

Režim adresáře podprogramy

Použijte toto pole pro změnu místa, kde mají být podadresáře uloženy.

Informace o různých volbách viz popis Režim adresáře memo soubory výše.