Logování

Tato kapitola popisuje nastavení a použití parametrů Logování.

Pro konfiguraci nastavení Logování zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Pak klikněte na Nastavení Serveru v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base a zvolte Logování. Zobrazí se toto okno:

Dialog Logování.

Logování

param

Vypnout logování

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí funkce zaznamenávání událostí.

param

Deaktivovat 'Komentáře změn'

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí Komentářů změn. Komentáře změn uživatelům umožňují ruční přidávání komentářům k záznamům.

param

Deaktivovat 'Výzvy logu'

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí funkce Výzvy logu. Když jsou Výzvy logu zapnuty, je obsluha vyzvána k zadání důvodu provedení operace.

Příklad: Pokud je obnovena záloha souboru programu, musí obsluha uvést, proč zálohu obnovil.

param

Deaktivovat 'Systém stavů'

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí funkce Systém stavů.

Systém stavů obsluze umožňuje nastavit stav programu/souboru na: V záběhu, Připravený, Zkontrolovaný nebo Schválený.

param

Deaktivovat 'V záběhu'

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí stavu V záběhu.

param

Deaktivovat 'Připravený'

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí stavu Připravený.

param

Odemknout při 'Připravený'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být program odemknut při změně stavu na Připravený.

param

Nastavit Jen pro čtení při 'Připravený'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být označen Jen pro čtení po změně stavu na Připravený.

param

Povolit 'Připraveno' není-li 'V záběhu'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být povoleno označit programy jako Připravený, pokud nejsou označeny jako V záběhu.

param

Deaktivovat 'Aktualizování'

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí stavu Aktualizování.

param

Deaktivovat 'Kontrola'

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí stavu Kontrola.

Když je Kontrola deaktivováno, součásti označené jako Připravený nelze označit jako Zkontrolovaný před jejich schválením.

param

Odemknout při 'Kontrole'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být program odemknut při změně stavu na Zkontrolovaný.

param

Nastavit Jen pro čtení při 'Kontrole'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být označen Jen pro čtení po změně stavu na Zkontrolovaný.

param

Povolit 'Kontrola' není-li 'Připravený'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být povoleno označit programy jako Zkontrolovaný, pokud nejsou označeny jako Připravený.

param

Uzamknout při 'Kontrola selhala'

Zaškrtněte toto políčko pro uzamknutí programů při nastavení stavu Vrácen při kontrole.

param

Čtení / zápis při 'Kontrola selhala'

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení programu na Číst/psát při označení Vrácen při kontrole.

param

Deaktivovat Počitadlo přenosu při 'Zkontrolovaný'

Zaškrtněte toto políčko pro deaktivaci počitadla limitu přenosu při změně stavu na Zkontrolovaný.

param

Deaktivovat 'Schválení neúspěšné'

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí stavu Vrácen při schvalování.

param

Odemknout při 'Schvalování'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být program odemknut při změně stavu na Schválený.

param

Nastavit Jen pro čtení při 'Schvalování'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být označen Jen pro čtení po změně stavu na Schválený.

param

Deaktivovat Počitadlo přenosu při Schválení

Zaškrtněte toto políčko pro deaktivaci počitadla limitu přenosu při změně stavu na Schválený.

param

Povolit 'Schvalování' není-li 'Zkontrolovaný'

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být povoleno označit programy jako Schválený, pokud nejsou označeny jako Zkontrolovaný a / nebo Připravený.

param

Nastavit na uzamknuto při 'Schválení neúspěšné'

Zaškrtněte toto políčko pro uzamknutí programů při nastavení stavu Vrácen při schvalování.

param

Potvrdit při změně stavu

Zaškrtněte toto políčko pro potvrzení změn stavu.

param

Nepovolit změnu stavu při Jen pro čtení

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá být obsluze dovoleno měnit stav programu, je-li program označen Jen pro čtení.

Pokud má obsluha oprávnění označit program jako Čtení/psaní, je toto políčko ignorováno.

param

Bez logování do schválení / zkontrolování

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemají být přidávány žádné informace, dokud není program jednou Zkontrolovaný nebo Schválený.

param

Bez verzování do schválení / zkontrolování

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemají být vytvářeny informace o verzi / zálohy dokud není program jednou Zkontrolovaný nebo Schválený.

param

Bez nové verze při vkládání komentáře

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá být vytvořena nová verze při doplnění změny komentáře.

param

Bez nové verze při nastavení stavu

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá být vytvořena nová verze při změně stavu programu.

param

Použít pouze 'Aktualizováno' / 'Schváleno'

Zaškrtněte toto políčko pro použití pouze stavů Aktualizovaný/Importovaný/Schválený.

param

Nastavit Počitadlo přenosu na 1 při nastavení stavu na 'Aktualizováno'

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení počitadla limitu přenosu 1 při změně stavu na Aktualizováno.