Formát programu

Tato kapitola popisuje, jak použít funkce Formát programu pro automatickou extrakci komentářů NC programů a, podle konfigurace, jejich umístění do příslušných polí v databázi. Tato funkce je aktivní při přidávání programů ručně nebo pomocí funkce automatického importu DNC.

Pro konfiguraci Formátu programu zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zvolte Formát programu z nabídky Stroje v levém oknu dialogu konfigurace NC-Base. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Formát programu.

Konfigurace pole

param

Stroj

Vyberte skupinu stroje, pro kterou chcete konfigurovat formát programu.

param

Pole databáze

Z tohoto seznamu vyberte pole databáze, které chcete konfigurovat.

Na výběr jsou tato pole databáze: Program, Zákazník a Textová pole 1-9 (nastavitelná pole v Nastavení databáze).

param

Extrahovat z

Použijte toto pole pro zadání místa, odkud mají být extrahovány informace programu.

param

Zapnout spouštěč

Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci spouštěče vybraného pole databáze.

Podrobné informace o spouštěčích najdete v Použití spouštěčů.

param

Použít pokročilý spouštěč

Zaškrtněte toto políčko pro definování spouštěče s použitím pokročilého formátu spouštěče.

Podrobné informace o pokročilých spouštěčích najdete v Použití Pokročilých spouštěčů.

param

Výchozí spouštěč

Použijte toto pole pro zadání výchozího spouštěče.

Server bude v souboru hledat výchozí spouštěč a když ho najde, zaměří se na všechny znaky mezi výchozím a koncovým spouštěčem.

param

Koncový spouštěč

Použijte toto pole pro zadání koncového spouštěče.

Server bude v souboru hledat koncový spouštěč a když ho najde, zaměří se na všechny znaky mezi výchozím a koncovým spouštěčem.

param

Ignorovat

Použijte toto pole pro zadání všech znaků/řetězců/spouštěčů, které mají být odstraněny z extrahované hodnoty.

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte '-' a extrahovaná hodnota je MOULD-3, pak bude do databáze vložen řetězec MOULD3.

param

Najít počet

Použijte toto pole pro zadání, kolikrát má být spouštěč nalezen před extrahováním hodnoty.

Pokud se spouštěč v souboru nachází pouze jednou (tedy každé pole databáze obsahuje spouštěč), zadejte 1.

param

Max délka

Použijte toto pole pro zadání maximální délky extrahované hodnoty.

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte 4 a extrahovaná hodnota je MOULD, bude použito pouze MOUL.

param

Max řádků

Do tohoto pole zadejte, kolik řádek má být prohledáváno (se začátkem od vrchu programu).

Příklad: Zadáte-li 10 a spouštěč není na prvních 10 řádcích programu, hodnota nebude nalezena.

param

Globální změna všech spouštěčů

Klikněte na toto tlačítko pro změnu všech spouštěčů vybraného stroje (strojů).

param

Globální změna tohoto spouštěče

Klikněte na toto tlačítko pro změnu aktuálního spouštěče vybraného stroje (strojů).

Test spouštěče

param

Použijte toto pole pro otestování svého spouštěče. Zkopírujte hlavičku odpovídajícího NC programu do testovacího pole a vyzkoušejte výše uvedené hodnoty pro kontrolu, zda bude extrahován správný obsah.

Příklad: V dialogu Formát programu můžete vidět, že pro pole databáze Program je definován Výchozí a Koncový spouštěč. Otestujeme následující NC program, kde by měl komentář (P-ID 1234) odpovídat názvu programu:

Řetězec '(P-ID' je použit jako výchozí spouštěč názvu programu a ')' je použito jako koncový spouštěč. Extrahovaný název programu 1234 je zobrazen v poli pod zkušebním polem.

Stejně můžete otestovat i další spouštěče.

param

Program

V tomto poli je zobrazen výsledek testovacího programu s použitím výše zadaných parametrů.