Šablony

Použijte tento dialog pro konfigurování šablon programu a přidružených souborů.

Pro otevření tohoto dialogu zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zvolte Šablony z nabídky Stroje v levém oknu dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Šablony.

Soubory šablon

Struktura adresářů šablon může být upravena podle definovaného základního adresáře. Pokud už používáte předdefinovanou šablonu např. pro seřizovací list, můžete ji zde zvolit.

param

Stroj

Toto pole zobrazuje seznam všech definovaných strojů.

param

Šablona info souboru

Toto pole zobrazuje umístění šablony informačního (memo) souboru. Klikněte na ikonu složky napravo pro změnu šablony memo souboru.

Pokud chcete editovat zadanou šablonu memo souboru, klikněte na ikonu vedle ikony složky.

param

Šablona seznamu nástrojů

Toto pole zobrazuje umístění šablony seznamu nástrojů. Klikněte na ikonu složky napravo pro změnu šablony seznamu nástrojů.

Pokud chcete editovat zadanou šablonu seznamu nástrojů, klikněte na ikonu vedle ikony složky.

param

Šablona seřizovacích listů

Toto pole zobrazuje umístění šablony seřizovacího listu. Klikněte na ikonu složky napravo pro změnu šablony seřizovacích listů.

Pokud chcete editovat zadanou šablonu seřizovacího listu, klikněte na ikonu vedle ikony složky.

param

Šablona programu

Toto pole zobrazuje umístění šablony programu. Klikněte na ikonu složky napravo pro výběr souboru šablony programu.

Pokud chcete editovat zadanou šablonu programu, klikněte na ikonu vedle ikony složky.

param

Typ souboru Editoru

Vyberte typ souboru pro tento stroj z rozbalovacího seznamu.

Klikněte na ikonu napravo od tohoto pole, pokud chcete vytvořit nový typ souboru editoru pro vybraný stroj.

Nastavení seznamu nástrojů

param

Spouštěč nástroje

Použijte toto pole pro zadání spouštěče nástroje.

Příklad: Pokud stroj používá T01 pro nástroj 01, zadejte do tohoto pole T.

param

Spouštěč $TOOL1

Použijte toto pole pro zadání pokročilého spouštěče, který má být použit pro vygenerování proměnné $TOOL1.

Příklad: Pro zahrnutí hodnoty, zadané za R, do následujícího řádku: (T1 5MM DRILL R33), zadejte spouštěč <R[0-9]+>. To přiřadí hodnotu R33 k $TOOL1.

Podrobné informace o spouštěčích najdete v Použití spouštěčů.

param

Spouštěč $TOOL2

Použijte toto pole pro zadání pokročilého spouštěče, který má být použit pro vygenerování proměnné $TOOL2.

Příklad: Pro zahrnutí hodnoty, zadané za R, do následujícího řádku: (T1 5MM DRILL R33), zadejte spouštěč <R[0-9]+>. To přiřadí hodnotu R33 k $TOOL2.

Podrobné informace o spouštěčích najdete v Použití spouštěčů.

param

Seřadit seznam nástrojů

Zaškrtněte toto políčko pro třídění seznamu nástrojů.

Když toto políčko zaškrtnete, je každý nástroj uveden v seznamu pouze jednou.

param

Ignorovat zdvojené informace (T020202 = T02)

Zaškrtněte toto políčko pro ignorování duplicitní/zásobníkové informace v čísle nástrojů, tedy T020202 by mělo být uvedeno jako T02.

param

Ignorovat 0 (T02 = T2)

Zaškrtněte toto políčko pro ignorování úvodní nuly v číslech nástroje, tedy T02 by mělo být uvedeno jako T2.

param

Dva řádky komentáře

Zaškrtněte toto políčko, pokud komentář nástroje tvoří dva řádky.

param

Prohledat komentáře pod názvem nástroje

Zaškrtněte toto políčko, pokud je komentář nástroje vždy umístěn pod řádkem výměny nástroje.