Nastavení klienta

V této kapitole je popsáno, jak nastavit a používat funkce klienta NC-Base (Průzkumník NC-Base).

Klient NC-Base je uživatelské rozhraní serveru NC-Base.

Pro konfiguraci klienta zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. To otevře okno Konfigurace CIMCO NC-Base. Vyberte Nastavení klienta ze seznamu vlevo. Zobrazí se tento dialog:

Dialog konfigurace Nastavení klienta.

param

Uložit heslo

Zaškrtněte toto políčko pro automatické přihlašování.

Aktivace této volby deaktivuje vlastnosti funkce Automatického odhlášení.

param

Otevření informací o programu dvojitým kliknutím

Když je toto pole zaškrtnuto, zobrazí se po dvojím kliknutí na program dialog Informace o programu.

param

Otevření programu dvojitým kliknutím

Když je toto pole zaškrtnuto, můžete otevřít a editovat soubor programu dvojím kliknutím myší.

param

Vlečení souboru vypnuto

Zaškrtněte toto políčko pro zakázání tažení souboru. S touto volbou aktivovanou nemůže uživatel kopírovat nebo přesunovat přiřazené soubory mezi programy "přetažením".

param

Zanechání souboru vypnuto

Zaškrtněte toto políčko pro zakázání upuštění souborů. Když je tato volba aktivována, uživatel nemůže kopírovat nebo přesouvat soubory programu nebo budoucí přiřazené soubory do databáze "přetažením".

param

Změna sloupců vypnuta

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí funkce Změna sloupců. Když je tato volba aktivována, uživatel nemůže měnit, které sloupce jsou zobrazeny v oknu vyhledávání.

param

Opětovné uspořádání sloupců vypnuto

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí funkce Opětovné uspořádání sloupců. Když je tato volba aktivována, uživatel nemůže změnit pořadí sloupců v okně hledání NC-Base.

param

Nastavení editoru vypnuto

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí konfiguračních dialogů editoru.Toto omezení by nemělo být aplikováno na uživatele s přístupem správce.

param

Deaktivovat nastavení klienta databáze

Zaškrtněte toto políčko pro deaktivaci konfiguračních dialogů klienta NC-Base, pokud uživatel nemá přístup jako správce.

param

Náhled vypnut

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí náhledového okna.

param

Náhled přidružených souborů

Zaškrtněte toto políčko pro zapnutí náhledu na přidružené soubory.

param

Zobrazení náhledu pod výsledky

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení náhledu pod výsledky vyhledávání.

param

Deaktivovat automatické obnovení náhledu

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí automatického obnovení náhledových oken. Měli byste toto pole zaškrtnout, pokud mají ostatní programy problémy s přístupem k souborům, když jsou otevírány z NC-Base.

param

Odhlášení minimalizováno

Zaškrtněte toto políčko pro odhlášení z databáze při minimalizaci editoru.

param

Externí editory vypnuty

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí externích editorů. Všechny soubory jsou pak zobrazovány nebo editovány prostřednictvím CIMCO Edit.

param

Zakázat externí editory pro programy

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí externích editorů pro všechny soubory programů. Když je tato volba zaškrtnuta, soubory programu budou vždy upravovány / zobrazovány v CIMCO Edit.

param

Editace jen známých typů souborů

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být uživateli umožněno editovat pouze známé typy souborů.

Pro přidání nových typů souborů do editoru přejděte na nastavení Typy souborů v konfiguračním oknu editoru.

param

Ukázat cestu k souboru

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení cest přidružených souborů v okně hledání.

param

Ukázat typy souborů

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení typů přidružených souborů v okně hledání.

param

Přemístit soubory do adresáře programů

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být soubory automaticky přemístěny do adresáře stroje, když jsou přiřazeny stávajícímu programu.

param

Nekopírovat/nepřesouvat soubory do adresáře programu

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemají být soubory nikdy kopírovány/přemístěny do adresáře programu, když jsou přiřazeny stávajícímu programu.

param

Zanechat originál při přemísťování souborů

Zaškrtněte toto políčko, pokud si přejete kopírovat soubory do adresáře programu s ponecháním originálu na místě.

param

Auto čtení/psaní

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají být programy automaticky nastaveny do režimu čtení/psaní při otevírání souboru programu nebo přiřazeného souboru kvůli editaci.

param

Další skupiny vypnuty

Zaškrtněte toto políčko, pokud mají pole strojů zobrazovat pouze schválené stroje.

param

Přidat nově editované programy

Zaškrtněte toto políčko, pokud všechny nové program, vytvořené v editoru, mají být přidány do databáze.

param

Zobrazit tlačítko Stop DNC / Konec přenosu

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení tlačítko Stop DNC / Konec přenosu na liště nástrojů NC-Base.

param

Povolit uživateli odeslat soubory ve smyčce

Zaškrtněte toto políčko, aby bylo uživateli povoleno odesílat soubory ve smyčce. Když je soubor odeslán ve smyčce, DNC-Max bude opakovat přenos souboru, dokud nebude přenos zastaven obsluhou.

param

Přihlásit se stávajícím uživatelským jménem Windows

Zaškrtněte toto políčko pro použití uživatelského jména Windows při přihlašování při prvním spuštění NC-Base. Když je tato volba zaškrtnuta, uživatel nemusí zadávat heslo.

param

Minimální klientský režim

Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci Minimálního klientského režimu. V minimálním klientském režimu není k dispozici nabídka nastavení, atd., takže musíte držet stisknutý Ctrl+Shift při spouštění editoru pro dočasné vyřazení minimálního režimu.

Pro aktivaci této funkce musíte editor restartovat.

param

Super minimální klientský režim

Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci Super minimálního klientského režimu. V tomto režimu nejsou k dispozici funkce pro editování.

Pro aktivaci této funkce musíte editor restartovat.

param

Max vyhledávací výsledky

Zadejte maximální počet výsledků hledání.

param

Čas automatického odhlášení (min)

Zadejte dobu v minutách před automatickým odhlášením. Pro deaktivaci automatického odhlášení zadejte do tohoto pole 0.

Tato volba není k dispozici, když je aktivována funkce Uložit heslo.