Zákazník

Tato kapitola popisuje příkaz Zákazník v záložce Databáze. Nabídka Zákazník obsahuje dále popsané funkce pro správu zákazníků.

Informace o nastavení Zákazníků se nachází v Nastavení NC-Base.

Nabídka Zákazník.

param

Přidat zákazníka

Klikněte na tuto ikonu pro přidání nového zákazníka do databáze. Zobrazí se tento dialog:

Přidat zákazníka.

Zadejte údaje o zákazníkovi do příslušných polí a zavřete dialog kliknutím na Přidat. Pokud chcete odejít bez zadání dat, klikněte na Zrušit.

param

Pozměnit zákazníka

Klikněte na tuto volbu pro úpravu vybraného zákazníka. Objeví se dialog, který se podobá dialogu Přidat zákazníka, ovšem nazvaný Změnit zákazníka. Zadejte data nového zákazníka a klikněte na Upravit nebo klikněte na Zrušit pro přerušení operace.

param

Vymazat zákazníka

Klikněte na tuto volbu pro smazání zákazníka z databáze.