Přenos

V této kapitole je popsán příkaz Přenos. Nabídka přenos obsahuje dále popsané funkce pro přenos souborů.

Informace o nastavení Přenosu naleznete v Nastavení NC-Base.

Nabídka Přenos.

param

Odeslat

Odešle vybrané programy. Když kliknete na tuto ikonu, zobrazí se následující zpráva:


Klikněte na Ano pro odeslání souboru. Pokud chcete operaci zrušit, klikněte na Ne.

Pokud je skupině strojů NC-Base přiřazeno více strojů, musíte nejdříve vybrat stroj v níže zobrazeném dialogu Vybrat port:

Výběr stroje pro operaci přenosu.

Nakonec klikněte na OK v dialogu Info, soubor umístěn do fronty odesílání.

Pro odesílání NC programů potřebujete DNC-Max a DNC-Max musí být pro tuto operaci nakonfigurován. Je také možné odesílat programy z NC-Base prostřednictvím DNC modulu Editoru (volitelný). Obraťte se prosím na svého lokální prodejce s žádostí o informace o potřebném nastavení DNC.

param

Zastavit probíhající DNC přenos

Zastaví aktuální DNC přenos (pouze při použití modulu DNC Editoru).

param

Přijmout

Přijme vybrané programy v databázi. Stávající soubory budou přepsány. Když kliknete na ikonu Přijmout, zobrazí se následující zpráva:


Klikněte na Ano pro přijetí souboru. Pro zrušení příjmu klikněte na Ne.

Pokud je skupině strojů NC-Base přiřazeno více strojů, musíte nejdříve vybrat stroj v níže zobrazeném dialogu Vybrat port.

Nakonec klikněte na OK v dialogu Info, soubor umístěn do fronty příjmu.

Pro přijímání NC programů potřebujete DNC-Max a DNC-Max musí být pro tuto operaci nakonfigurován. Pokud se DNC-Max používá, jsou obvykle NC programy přijaty automaticky. Je také možné přijímat programy z NC-Base prostřednictvím DNC modulu Editoru (volitelný). Obraťte se prosím na svého lokální prodejce s žádostí o informace o potřebném nastavení DNC.

param

Přijmout nový program

Přijme program do nového okna.