Použití Online Nápovědy

Tato kapitola popisuje, jak používat systém online nápovědy v produktech CIMCO.

Standardní Windows Nápověda je k dispozici v rozbalovacím menu Nápověda kliknutím na Online nápověda.