Nastavení uživatele

Použijte tento dialog pro konfigurování informací o uživateli.

Pro konfiguraci Nastavení uživatele zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. To otevře okno Konfigurace CIMCO NC-Base. Klikněte na Skupiny uživatelů v levém seznamu a zvolte Nastavení uživatele. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Nastavení uživatele.

Informace o uživateli

param

Jméno uživatele

Toto pole obsahuje seznam všech definovaných uživatelů.

param

Přidat

Pro přidání nového uživatele klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se tento dialog:

Přidat nového uživatele.

Zadejte nové Uživatelské ID, heslo a další informace (jsou-li potřeba) a pak klikněte na OK. Pokud chcete odejít bez zadání dat nebo použití změn, klikněte na Zrušit.

param

Smazat

Pro smazání uživatele ho zvýrazněte a klikněte na Smazat.

Uživatele ADMIN s administrátorskými právy nelze smazat.

param

Upravit

Pro úpravu informací o uživateli ho zvýrazněte a klikněte na Upravit. Zobrazí se okno, které připomíná dialog Přidat, nazvané Upravit uživatele.

param

Skupiny uživatelů

Seznam všech definovaných skupin uživatelů.Vyberte uživatele a zobrazí se, do které skupiny uživatelů patří.

Skupiny uživatelů se nastavují v dialogu Skupiny uživatelů.