Använda Onlinehjälp

Detta avsnitt beskriver hur du använder onlinehjälpsystemet i CIMCO:s produkter.

En vanlig Windows-hjälpfil finns tillgänglig via rullgardinsmenyn Hjälp. Klicka där på Onlinehjälp.