Obecné nastavení programu

Pokud chcete změnit obecné nastavení programu, vstupte do nabídky Nastavení a klikněte na Obecné. Obecný konfigurační dialog je zobrazen dole.

Obecné nastavení programu.

Obecné nastavení programu

param

Sdílet nastavení mezi všemi uživateli

Zaškrtněte toto políčko pro sdílení nastavení editoru mezi všemi uživateli. Všichni uživatelé musí mít povolené čtení / zápis do adresáře programu.

Pokud tato volba není zaškrtnuta, může si každý uživatel nadefinovat své vlastní nastavení, tedy:

Tato nastavení jsou uložena ve Windows (v USERNAME), takže každý uživatel má po přihlášení k dispozici "svůj" Editor.

Pokud uživatel nemá oprávnění ke čtení/zápisu do adresáře programu, je tato volba vypnuta.

param

Při spuštění maximalizovat

Když je toto políčko zaškrtnuto, CIMCO Edit v7 se spustí vždy maximalizovaný, tedy vyplní celou obrazovku.

param

Uložit pozici okna

Když je toto pole zaškrtnuto, editor se spustí v okně, jehož velikost a umístění bude stejná, jako při posledním použití editoru.

param

Otevřená okna maximalizovat

Když je toto pole zaškrtnuto, budou okna Editoru otevřena v maximální velikosti.

param

Varovný zvukový signál

Zaškrtněte toto pole pro použití varovných signálů (vypněte pro tichou práci).

param

Ochrana souborů jen pro čtení

Zaškrtněte toto pole pro zakázání úprav nebo editace souborů pouze pro čtení.

param

Vytvářet záložní kopii (.BAK)

Zaškrtněte toto pole pro vytvoření zálohy předchozí verze při ukládání souboru. Záložní soubor je pojmenován název souboru.BAK.

param

Ověření externích změn

Když je toto pole zaškrtnuto, editor zkontroluje, zda byl soubor upraven mimo editor.

Pokud je soubor upraven mimo editor, budete upozorněni a dotázáni, zda chcete systém znovu načíst. Pokud se tak rozhodnete, přijdete o všechny změny od posledního uložení.

param

Skrýt výsledek vzorce NC-Pomocníku

Zaškrtněte toto pole, pokud mají být skryty výsledky makro vzorců NC-Pomocníka.

param

Vícenásobné otevření souboru

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete mít možnost otevřít v editoru stejný soubor v několika oknech současně.

param

Zobrazit v záhlaví okna celou cestu

Zaškrtněte tuto volbu pro zobrazení celé cesty souborů v záhlaví okna.

param

Určit jméno programu při příjmu

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zadat název souboru při použití funkce Přijmout soubor a otevřít ho v editoru v záložce Přenos.

param

Vždy zobrazit všechny soubory (*.*)

Zaškrtněte toto pole, pokud má dialog vždy zobrazovat všechny soubory.

param

Znovu otevřít poslední soubory

Aktivujte tuto volbu pro opětovné otevření souborů po spuštění programu.

param

Uložit polohu kurzoru

Zaškrtněte toto políčko pro umístění kurzoru do polohy, kde byl při posledním otevření souboru.

param

Potvrdit ukončení souboru

Zaškrtnutím tohoto pole budete požádáni o potvrzení při zavírání programu.

param

Skrýt "Stáhnout nejnovější verzi"

Zaškrtněte toto pole pro skrytí odkazu Stáhnout nejnovější verzi z nabídky Nápověda.

Po změně tohoto nastavení musíte editor restartovat.

param

Jazyk

Vyberte jazyk, který má být použit v menu a dialozích.

K dispozici jsou aktuálně tyto jazyky: čínština, čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština, tchajvanská čínština a thajština.

Změna jazyka neproběhne, dokud se program nerestartuje.

param

Šířka tabulátoru

V tomto poli nastavte šířku tabulátoru ve znacích.

param

Jednotka velikosti souboru

Ze seznamu vyberte, jak má být ve stavové liště zobrazována velikost souboru.

Velikost souboru může být zobrazena v bytech, metrech nebo stopách.

param

Schéma barev

Vyberte schéma barev, které má být použito v CIMCO Edit.

Změna schéma barev se projeví až po restartování programu.

param

Počet posledních souborů

Do tohoto pole zadejte počet souborů, zobrazených v seznamu Posledních souborů.

param

Počet znaků pro konec řádku

Použijte toto pole pro zadání, kolik znaků konce řádků má být použito pro výpočet velikosti souboru, zobrazené ve stavové liště.

Příklad: Zadáte-li hodnotu 2 a souboru obsahuje 12 řádků, bude k velikosti souboru, zobrazené ve stavové liště, přidáno 24 bytů.

param

Výchozí velikost okna simulace

Použijte toto pole pro změnu výchozí velikosti okna simulace, jako procento velikosti obrazovky. Výchozí hodnota je 66 %. Snižte tuto hodnotu pro zobrazení NC souborů s dlouhými řádky v programu, nebo hodnotu zvyšte pro zvětšení okna simulace.

Velikost okna vykreslování můžete změnit v rozsahu 10-90% výchozí hodnoty 66%.

param

Přiřazení přípon souborů

Klikněte na toto tlačítko pro přiřazení přípon souborů (*.NC,*.H, atd.) s CIMCO Edit, což přepíše aktuální přiřazení.

Když na toto tlačítko kliknete, CIMCO Edit znovu přiřazení všechny přípony definované pro jednotlivé typy souborů v Typy souborů - Načtení/Uložení.