Filjämförelse

Detta avsnitt beskriver Filjämförelse i CIMCO Edit Ribbon-menyn. Du kan komma åt konfigurationen av funktionen med ikonen .