Överföring

I detta avsnitt beskrivs ribbon-menyn Överföring i CIMCO Edit v7.

Överföring användas för att skicka ett NC-program från en PC till en CNC-maskiner eller för att ta emot program från CNC-maskiner. Du kan komma åt konfigurationen av denna funktion med hjälp av ikonen .

Editorn måste vara licensierad för DNC-kommunikation för att använda det här alternativet.