Zálohování

Tato kapitola se zabývá funkcí Zálohování v záložce Databáze. Toto menu obsahuje dále popsané funkce pro zálohování a obnovení databáze.

Další informace viz Nastavení NC-Base / Zálohování.

Nabídka Zálohování.

param

Obnovit

Obnoví vybraný program.Kliknutí na tuto ikonu otevře tento dialog (příklad).

Dialog Obnovit.

param

Nápověda

Otevře online nápovědu.

param

Otevřít

Otevře vybraný soubor zálohy v editoru.

param

Vyčistit vše

Smaže všechny vypsané zálohy.

param

Porovnat

Porovná vybranou zálohu s aktuální verzí.

param

Smazat

Smaže vybranou zálohu.

param

Obnovit

Obnoví vybranou zálohu.

param

Zavřít

Zavře dialog zálohování.

param

Znovu načtení posledního programu

Obnoví poslední zálohu vybraných programů.

Je obnovena naposledy vytvořená záloha.

param

Porovnat s poslední zálohou

Porovná vybraný soubor s poslední zálohou.

param

Zálohování

Vytvoří zálohu vybraných programů.