Vykreslení drah nástrojů

Tato kapitola popisuje funkce Vykreslení drah nástrojů v liště nástrojů editoru.

Volitelné 3D/2D vykreslení drah nástrojů v CIMCO Edit v6 se používá pro simulaci CNC programů. Konfigurace vykreslování je přístupná přes ikony nebo .

Grafické vykreslování zobrazuje dráhu nástroje pro frézovací a soustružnické operace v rovině ZX (G18). CN program je zobrazen v levém poli okna vykreslování a vykreslování probíhá v okně pravém. Simulaci můžete zastavit a znovu spustit, ovládat její rychlost, směr pohybu nástroje, atd.

Během dynamické simulace zobrazuje šedé podsvícení řádku v CN programu, který NC blok je zpracováván. Můžete použít celou obrazovku a zobrazit tak grafickou simulaci na celé obrazovce bez zobrazení programu. Můžete také procházet NC kódy pomocí voleb Přejít na další nástroj, Přejít na další řezný pohyb a Přejít na další pohyb.

Pro analýzu vykreslení lze použít dynamický zoom, posunutí, otočení a měřicí funkce.

Abyste mohli použít tuto funkci, potřebujete licenční klič se zpřístupněným vykreslováním.