Editor inställningar

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar CIMCO Edit.