Databáze

Tato sekce popisuje funkce v nabídce Databáze. Do konfigurace databáze můžete vstoupit přes ikonu .

Nabídka Databáze.

param

Průzkumník / Ctrl+E

Otevře okno databáze.

Zobrazí se následující dialog, který vám umožní přihlásit se do databáze.

Přihlášení do databáze.

Do příslušných polí zadejte své Uživatelské jméno a Heslo a klikněte na tlačítko OK.

Další informace o uživatelských právech najdete na odkazu Skupiny uživatelů.

param

Odhlásit se

Odhlásí vás z databáze.

Průzkumník NC-Base se zavře, když se z databáze odhlásíte.

Ve výchozím nastavení vás průzkumník NC-Base automaticky odhlásí po 5 minutách. Můžete zadat vlastní čas automatického odhlášení v dialogu Nastavení klienta.

param

Nastavení databáze

Použijte tento dialog pro konfigurování databáze.

Klikněte na tuto ikonu nebo zvolte ikonu Nastavení v nabídce Administrace pro otevření dialogu konfigurace databáze.

Podrobnosti viz kapitola Nastavení NC-Base.